Outreach

LOT actively promotes sharing of knowledge between academics and a professional and general public. As these actions target a Dutch audience, the remainder of this page is in Dutch.

LOT ontplooit de volgende activiteiten om resultaten van taalwetenschappelijk onderzoek te delen met taalprofessionals en een algemeen publiek: de Schultinklezing, de Kennislink Taal & Spraak en de LOT populariseringsprijs. De Grote Taaldag wordt georganiseerd door LOT, in samenwerking met de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT) en de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla).

Schultinklezing

Tijdens iedere LOT school wordt de Schultinklezing gegeven door één van de internationale docenten in de school.

Lees meer...

Kennislink Taal & Spraak

De onderzoeksinstituten verenigd in LOT financieren gezamenlijk de themapagina ‘Over Taal gesproken’ op Kennislink.

Lees meer...

LOT populariseringsprijs

Elk jaar reikt LOT een populariseringsprijs uit voor werk dat resultaten van taalkundig onderzoek toegankelijk maakt voor een groot publiek. De oproep voor indieningen, het regelement en de prijswinnaar worden via de LOT website bekend gemaakt.

Lees meer...

De Grote Taaldag

De Grote Taaldag wordt door LOT georganiseerd in samenwerking met de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT) en de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla).
Lees meer...

Andere publieksactiviteiten in Nederland die betrekking hebben op taal zijn:

Taal komt terug in allerlei onderzoeksvragen van de Nationale Wetenschapsagenda.

The Linguist List