October, 11th, 2018

  

 	
	
LOT Announcements / events
Visitatie LOT

Op woensdag 3 oktober is de landelijke visitatie commissie Taalwetenschap onder leiding van Prof. Dr. John Nerbonne in Utrecht op bezoek geweest bij LOT. Het LOT bureau, het LOT bestuur, de LOT directeuren, de onderwijscommissie en een aantal PhD studenten hebben gesprekken gevoerd met de commissie. De commissie heeft aan het einde van de dag een mondelinge rapportage gegeven over hun bevindingen, en de uitkomsten zijn heel positief. De commissie constateert dat LOT uniek is in de wereld: nergens bestaat een landelijke samenwerking van dit niveau, en hier mogen we in Nederland trots op zijn! De commissie vond het onderwijsaanbod van de LOT scholen heel breed, en is blij dat alle deelgebieden van de taalwetenschap aan bod komen. De commissie vindt ook dat de samenwerking binnen LOT een meerwaarde heeft voor het taalkundig onderzoek in Nederland. Al met al mogen we tevreden terug kijken op het bezoek van de commissie. Bij deze heel veel dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen en de gesprekken!


Henriëtte de Swart (LOT directeur)
Sjef Barbiers (vz. LOT bestuur)

Information about the upcoming LOT Winter School (January 7-18, 2019 @ UvA Amsterdam) is now available online!

Information about the LOT Winter School 2019 in Amsterdam is now online.

It will be possible to register from the 17th of October onwards.

For the schedule, more information and registration (coming week), please see:

https://lotschool.nl/education-and-training/lot-sc...

Oproep: LOT-populariseringsprijs 2019 - inzending tot 22 oktober 2018

Aan alle taalkundigen in Nederland

Ook dit jaar looft de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap de Populariseringsprijs uit. Hiermee wil LOT stimuleren dat taalwetenschappelijke onderwerpen onder de aandacht van een groter publiek worden gebracht. Vanaf 2017 looft LOT ofwel een stimuleringsprijs, ofwel een oeuvreprijs uit. De omvang van de prijs bedraagt in beide gevallen 1000 euro.

De prijs van 2019 is een stimuleringsprijs. Deze is bedoeld voor wetenschappers verbonden aan een Nederlandse universiteit die incidenteel een populariseringsactiviteit ontwikkelen. De prijs is gericht op het helpen realiseren van zo’n populariseringsactiviteit, en is dus bedoeld voor nog niet gepubliceerde of gerealiseerde plannen. Voorbeelden zijn het maken van een korte video, een spel, of het schrijven van een populair-wetenschappelijk artikel.

Om in aanmerking te komen voor de prijs moet een plan worden voorgelegd aan de LOT-jury (2 tot 4 A4-tjes) met twee bijlagen: een financiële begroting en ondersteunend materiaal dat de link met het eigen onderzoek aantoont. Met de prijs van 1000 euro dient het plan te worden verwezenlijkt. Het resultaat/product wordt het jaar na de toekenning tijdens de Grote Taaldag gepresenteerd.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één bijdrage ter beoordeling inzenden. De inzendingen worden beoordeeld door een jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla. Op dezelfde dag wordt ook de AVT-Anéla dissertatieprijs uitgereikt. Het Taalgala vindt plaats in februari 2019 in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending is 22 oktober 2018. Inzendingen mogen (o.v.v. LOT-populariseringsprijs) naar LOT@uu.nl of per post naar Trans 10, 3512 JK Utrecht. Het reglement is digitaal in te zien via deze link.

Namens het LOT-bestuur,
Henriette de Swart, Wetenschappelijk directeur

​Verhuizing van LOT naar de UvA

Met ingang van 1 januari 2019 verhuist LOT naar de UvA! De gezamenlijke decanen willen graag dat de landelijke onderzoekscholen rouleren langs de deelnemende universiteiten, en daarom komt er na vele jaren een einde aan de Utrechtse periode van LOT. De nieuwe LOT directeur wordt Prof. Dr. Kees Hengeveld van de UvA, hoogleraar Algemene Taalwetenschap. De oude en de nieuwe penvoerder van LOT zullen alles doen wat in hun vermogen ligt om de overgang soepel te laten verlopen, zodat de onderzoekers, PhD studenten en RM studenten zoveel mogelijk continuïteit ervaren. We kijken met enorme tevredenheid en waardering terug op alles wat Utrecht voor LOT heeft gedaan en betekend, en we verheugen ons op al het goeds dat het nieuwe Amsterdamse huis de landelijke taalwetenschappelijke gemeenschap te bieden heeft!

namens het LOT bestuur
Sjef Barbiers (voorzitter)

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied.

Nederlands had grote invloed op Frans in vroege middeleeuwen
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/nederlan...
Dat het Nederlands veel woorden uit het Frans heeft geleend is algemeen bekend. Maar dat in de vroege middeleeuwen het omgekeerde gold, is een heel nieuw perspectief. “Een groot deel van de Oudfranse woordenschat kwam uit het Oudnederlands”, aldus taalwetenschapper Peter Alexander Kerkhof. Hij promoveert deze week aan de Universiteit Leiden.Een appje tikken vergt grammaticaal inzicht
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/een-appj...
De korte en snelle berichtjes die tieners uitwisselen op hun telefoon, zouden wel eens kunnen wijzen op een goed ontwikkeld taalbewustzijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen die meer telegramstijl gebruiken in hun appjes, relatief goed zijn in grammatica. Kinderen met een taalstoornis zijn er minder goed in, maar communiceren wel graag via hun telefoon.Meer talen in de klas
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/meer-tal...
Niet alle basisschoolleerlingen spreken thuis Nederlands. Aandacht op school voor deze andere thuistalen versterkt de talenkennis van de hele klas. Het leerboek SJOES helpt daarbij een handje, met twaalf creatieve lessen over meertaligheid.

Lectures / Talks / Seminars / Colloquia
Leiden Sociolinguistics Lecture Series, Leiden University, October-December 2018

LUCL Sociolinguistics Lecture Series: talks about the use of language in diverse cultures and settings.

This semester’s lineup can be found on the following page:

https://leidensociolinguistics.wordpress.com/forth...

ACLC seminar 'Meanings, Most, and Mass', University of Amsterdam, October 12, 2018

Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, room 5.02

12 October 2018, 16.15-17.30 uur


Prof. dr. Paul Pietroski, Distinguished Professor of Philosophy and Cognitive Science at Rutgers

presents

Meanings, Most, and Mass


The abstract can be found on the ACLC website: here

Syntax Interface Lecture 'On the core significance of the periphery: an Afrikaans case study' by Theresa Biberauer, Utrecht University, October 17, 2018

The upcoming Syntax Interface Lecture will take place on Wednesday, October 17th.

We will host a talk by Theresa Biberauer (University of Cambridge), with the title “On the core significance of the periphery: an Afrikaans case study”.

The lecture will take place from 16.00 until 17.00 at Kromme Nieuwegracht 80, room 1.06 (Ravensteynzaal).

For further information check out our website: https://syntaxif.wp.hum.uu.nl/theresa-biberauer-un...

UiL OTS Colloquium 'Lost in Translation - The Parallel Meaning Bank', Utrecht University, October 18, 2018

Lost in Translation - The Parallel Meaning Bank

Johan Bos, University of Groningen

In this talk I will present the objectives, challenges, and first results of a project that investigates the role of meaning in translation following a data-driven and computational approach. In this project we construct a large corpus of translations (for four languages: English, Dutch, German, and Italian) annotated with formal meaning descriptions based on an extended version of Hans Kamp's Discourse Representation Theory. The meanings are produced in a semi-automatic way for English, manually corrected, and then projected on Dutch, German, and Italian. This enables us to build and evaluate semantic parsers for all four languages, and compare meanings of source and target to verify if anything got lost in translation. But this is easier said than done, and in this talk I will also address the challenges that we are facing and possible solutions.
The Parallel Meaning Bank: http://pmb.let.rug.nl

October 18th 2018
15:30 Sweelinckzaal – Drift 21
Followed by drinks!

ACLC seminar 'Taking metaphor from language to communication and back', University of Amsterdam, October 19, 2018

Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, room 5.02

19 October 2018, 16.15-17.30 uur

Prof. dr. Gerard Steen, professor of Language and Communication, ACLC, Faculty of Humanities, University of Amsterdam

presents

Taking metaphor from language to communication and back

The abstract can be found on the ACLC website: here

LUSH talk 'The prosody of additives and the plurality of causation', Utrecht University, October 22, 2018

We are happy to announce that on Monday, October 22, Jos Tellings (UiL OTS, Utrecht University) will give a LUSH talk in Utrecht. LUSH is short for Leiden-Utrecht Semantic Happenings, and these talks are aimed at everyone (so including RMA students) with a keen interest in semantics. We hope for a full house!

Date: Monday, October 22, 13:00 - 14.30
Location: Utrecht, Trans 10, room 0.19 (A.W. de Grootkamer)
Speaker: Jos Tellings (UiL OTS, Utrecht University, http://jostellings.com/)
Title: The prosody of additives and the plurality of causation

The abstract of the talk can be found on https://lushtalks.wordpress.com/

MPI formal colloquium 'Dynamic modulation of the perceptual span in reading', MPI NIjmegen, October 23, 2018

MPI FORMAL COLLOQUIUM

Abstract
Durations of reading fixations are sensitive to local processing difficulty within the perceptual span covering the fixated and usually the next one or two words. With few exceptions, high difficulty increases durations, but how are these processing difficulties distributed across fixations on neighboring words? Does the first duration affect the second duration and is this effect moderated by the difficulty of the words? The default data-analytic strategy has been to carry out independent analyses for neighboring fixations. Obviously, this strategy is not sensitive to such local dynamics. An alternative approach is to switch to multivariate analyses that explicitly model the local dynamics between them. Linked linear mixed models are one option to this end because they are well suited to simultaneously and efficiently estimate (a) effects in fixation durations on experimentally manipulated target words (and their neighbors) and (b) subject- or item-related correlations between these experimental effects. An example of the former is an interaction between preview duration and type of preview in the boundary paradigm for Chinese, but not German reading. An example of the latter are correlations between intercepts and slopes for German reading. The two sets of results are derived from and compatible with a cross-language theoretical stance that (a) distributed processing in the perceptual span comprises semantic preview effects, (b) this effect occurs faster in character-based Chinese than alphabet-based German reading, and (c) this effect changes during the fixation from benefit to cost as the unique meaning of the prime starts to interfere with the meaning of the target word.

Location: MPI Conference Room 163
Wundtlaan 1, 6525 XD Nijmegen

Date: Tuesday, October 23, 2018

Time: 15h45


Open to public, drinks afterwards
Due to unforeseen circumstances, lectures can be cancelled at short notice. It is therefore advisable to confirm date: +31 (0)24 3521911

(Reminder) ​Defense Marjolein van Egmond, Utrecht University, October 26, 2018

Reminder defense Marjolein van Egmond (Friday 26 October 2018, 12.45 h)

Marjolein van Egmond will be defending her dissertation entitled Zipf’s law in aphasic speech, on Friday, 26 October 2018. The defense will take place at 12.45 h in the Senaatszaal of the Academiegebouw (Domplein 29) in Utrecht.

Immediately preceding the defense, at 12.15 h (the Senaatszaal will open at 12.00 h) Marjolein will give a layman’s talk (in Dutch).

After the defense you can congratulate Marjolein during the reception that will also take place in the Academiegebouw.

Present on the occasion of Marjolein’s defense on Friday 26 October 2018
You may already have ideas for a present for Marjolein, but if you wish, you can also contribute toa joint present: Marjolein wants a bracelet to commemorate the longand special road towards completing her PhD. You can contribute via banktransfer to account number NL36 INGB 0000 4667 18, D.J.H. Capel in Houten, noting ‘present Marjolein’ and your name. Of course you can also hand your contribution to one of the paranymphs, Desiree or Loes, on the day of the defense.

Should you have any questions about Marjolein’s defense, please contact us. We look forward to seeing you on Friday the 26nd of October!

Kind regards,

Marjolein’s paranymphs
Loes van Bree & Desiree Capel
L.G.J.vanbree at uu.nl / d.j.h.capel at uu.nl

Lezingen rond thema 'kind, taal en gehoor', Language and Hearing Center Amsterdam, November 8 & 22, 2018

Het Language and Hearing Center Amsterdam (LHCA), eensamenwerking tussen VUmc KNO/Audiologie en Vrije Universiteit, faculteitGeesteswetenschappen, organiseert ook dit jaar in november weer eenlezingenreeks rondom het thema ‘kind, taal en gehoor’.

De cursus is relevant voor professionals die werkzaam zijnin het veld van de audiologie, logopedie en orthopedagogiek. Dit kunnenaudiologen en logopedisten zijn, maar ook (klinisch) linguïsten, spraak- entaalpathologen, psychologen of pedagogen of wetenschappelijk onderzoekers.

Donderdag 8 november 13.30-17.15
“Cognitive referencing, de relatie tussen TOS en cognitie en slechthorendheid en cognitie”

Dr. Liesbeth Schlichting (onafhankelijk onderzoeker)
thema: taalscores in vergelijking met scores op een intelligentietest

Dr. Margreet Langereis en dr. Anneke Vermeulen (logopedisten en spraak-/taalpathologen Radboud UMC)
thema: cognitie en schoolperformance bij slechthorende kinderen

Dr. Tinka Bröring-Starre (neuropsycholoog en GZpsycholoog medische psychologie, Amsterdam UMC locatie VUmc)
casusbespreking over kinderen met TOS en slechthorende kinderen in relatie tot cognitie

Donderdag 22 november 13.30-17.15
“Slechthorendheid, executieve functies en de klinische praktijk”

Drs. Evelien Dirks (onderzoeker NSDSK)
thema: slechthorendheid en executieve functies

Dr. Elke Huysmans (klinisch linguïst) en drs. Marieke Lagro (GZ-psycholoog en orthopedagoog) Audiologisch Centrum Hilversum/Audiologisch Centrum VUmc)
thema gespecialiseerde interdisciplinaire spreekuren

Accreditatie is aangevraagd bij de NVLF en NVKF en NPO/NIP. Kosten bedragen voor twee middagen €110 (€90 voor NVLF/NVKF leden) en voor een enkele middag €60 (€50 voor NVLF/NVKF leden).

Alle lezingen vinden plaats in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam); lokaal HG10A00 (A-vleugel 10e etage).

Interesse of aanmelden? Mail naar lhca@vumc.nl.

Voor meer informatie: https://www.vumc.nl/afdelingen-themas/10408307/204...

Workshops / Conferences / Symposia
Call for participation International Conference on Statistical Language and Speech processing, Mons, Belgium, October 15-17, 2018

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTICAL LANGUAGE AND SPEECH PROCESSING

SLSP 2018

Mons, Belgium

October 15-16, 2018

Co-organized by:

NUMEDIART Institute
University of Mons

LANGUAGE Institute
University of Mons

Institute for Research Development, Training and Advice (IRDTA), Brussels/London

http://slsp2018.irdta.eu/

**********************************************************************************

PROGRAM

Monday, October 15

09:00 - 09:30 Registration

09:30 - 09:40 Opening

09:40 - 10:30 Thomas Hain. Crossing Domains in Automatic Speech Recognition - Invited lecture

10:30 - 11:00 Break

11:00 - 12:15

Amal Houidhek, Vincent Colotte, Zied Mnasri and Denis Jouvet. DNN-based Speech Synthesis for Arabic: Modelling and Evaluation

Antoine Perquin, Gwénolé Lecorvé, Damien Lolive and Laurent Amsaleg. Phone-level Embeddings for Unit Selection Speech Synthesis

Raheel Qader, Gwénolé Lecorvé, Damien Lolive and Pascale Sébillot. Disfluency Insertion for Spontaneous TTS: Formalization and Proof of Concept

12:15 - 13:45 Lunch

13:45 - 14:35 Simon King. Does 'End-to-End' Speech Synthesis Make any Sense? - Invited lecture

14:35 - 14:50 Break

14:50 - 16:05

George Christodoulides. Forced Alignment of the Phonologie du Français Contemporain Corpus

Ruei Hung Alex Lee and Jyh-Shing Roger Jang. A Syllable Structure Approach to Spoken Language Recognition

Gueorgui Pironkov, Sean Wood, Stéphane Dupont and Thierry Dutoit. Investigating a Hybrid Learning Approach for Robust Automatic Speech Recognition

16:05 - 16:20 Break

16:20 - 17:30 Poster session I

17:30 - 19:30 Touristic visit

---

Tuesday, October 16

09:00 - 09:50 Isabel Trancoso. Analysing Speech for Clinical Applications - Invited lecture

09:50 - 10:20 Break

10:20 - 11:35

Jan Vanek, Josef Michalek, Jan Zelinka and Josef Psutka. A Comparison of Adaptation Techniques and Recurrent Neural Network Architectures

Andris Varavs and Askars Salimbajevs. Restoring Punctuation and Capitalization Using Transformer Models

David Awad, Caroline Sabty, Mohamed Elmahdy and Slim Abdennadher. Arabic Name Entity Recognition Using Deep Learning

11:35 - 11:50 Break and Group photo

11:50 - 13:05

Pratik Doshi and Wlodek Zadrozny. Movie Genre Detection Using Topological Data Analysis and Simple Discourse Features

Daniel Grießhaber, Thang Vu and Johannes Maucher. Low-resource Text Classification Using Domain-adversarial Learning

Manny Rayner, Johanna Gerlach, Pierrette Bouillon, Nikolaos Tsourakis and Hervé Spechbach. Handling Ellipsis in a Spoken Medical Phraselator

13:05 - 14:35 Lunch

14:35 - 15:50

Laura García-Sardiña, Manex Serras and Arantza Del Pozo. Knowledge Transfer for Active Learning in Textual Anonymisation

Fernando Gomes and Juan Manuel Adán-Coello. Studying the Effects of Text Preprocessing and Ensemble Methods on Sentiment Analysis of Brazilian Portuguese Tweets

Daniel Lichtblau and Catalin Stoean. Text Documents Encoding through Images for Authorship Attribution

15:50 - 16:05 Break

16:05 - 17:05 Poster session II

17:05 - 17:15 Closing

Discussion meeting 'Bridging senses: new developments in synaesthesia', London, UK, October 22-23, 2018

October 22 – 23, 2018

Bridging senses: new developments in synaesthesia

Location: The Royal Society, London

Organisers: Simon Fisher and Amanda Tilot

Registration via theevent homepage.

(https://royalsociety.org/science-events-and-lectures/2018/10/Bridging-senses/)

Terminologie in het Nederlandse Taalgebied (TiNT), KU Leuven, location Antwerp, October 26, 2018

Op 26 oktober2018 organiseert namelijk de Belgisch-Nederlandse vereniging NL-Term insamenwerking met het Instituut voor de Nederlandse Taal voor de tiende keer deTiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Ditjaarlijks terugkerende evenement biedt een forum op het gebied van deNederlandstalige terminologie voor het uitwisselen van kennis en ervaring ennetwerken. TiNT 2018 heeft als thema Terminologie:problemen en uitdagingen en vindt plaats aan de KULeuven, CampusSint Andries Antwerpen, van 9.30 tot 17.30 uur.

Meer informatiekunt u vinden op de inschrijvingswebsite evenementen.ivdnt.orgvan het Instituut voor de Nederlandse Taal te Leiden.

International Conference on Natural Language Generation (INLG), Tilburg University, Tilburg, November 5-8, 2018

International Conference on Natural Language Generation (INLG).


INLG 2018 will be held at Tilburg University, the Netherlands, from November 5 to November 8. This means the conference takes place immediately after EMNLP 2018, which this year will be held in Brussels, just a train ride away from Tilburg.


The conference is being organised by Emiel Krahmer and Martijn Goudbeek.


Further information and calls will be announced soon.


Workshop 'Meertalig Leesvaardig', Fontys OSO, Leerstoel Taalcultuur in Limburg (Universiteit Maastricht) & het Meertensinstituut, Sittard, November 13, 2018

Het programma, sprekers en thema’s van de workshop 'Meertalig Leesvaardig’ op 13 november is hier te vinden en ook hoe (gratis) aan te melden!

https://fontys.nl/Algemene-agenda/Meertalig-Leesva...

Uitnodiging: VIOT-themagroep en mini-symposium Stijl, Universiteit Leiden, November 30, 2018

In Nederland en Vlaanderen houden flink wat onderzoekers zich bezig met onderzoek naar formuleringskeuzes; anderen doen dat niet zelf, maar zijn wel dit onderzoeksthema geïnteresseerd. Dit bleek recent nog tijdens het VIOT-congres in januari.

De grote diversiteit van onderzoek op dit terrein wordt vaak aangeduid als onderzoek naar ‘stijlverschijnselen’. Sinds enige tijd lopen wij rond met de gedachte om een laagdrempelig platform te creëren om de grote diversiteit aan kennis over en ervaringen met stijlonderzoek in Nederland en Vlaanderen uit te wisselen. We willen dat doen in de vorm van een Werkgroep Stijl die ressorteert onder de paraplu van VIOT. De voordelen daarvan zijn wat ons betreft dat we gebruik kunnen maken van de infrastructuur van de vereniging (website, mailinglijsten) en dat we meteen een groot netwerk hebben.

Om de werkgroep concreet vorm te geven, organiseren we op vrijdagmiddag 30 november in Leiden een mini-symposium over stijl, waarvoor we je graag van harte willen uitnodigen. Naast een aantal lezingen (zie programma hieronder) willen we op deze startbijeenkomst ook doorpraten over de activiteiten die de werkgroep zoal zou kunnen ontplooien.

Ben je geïnteresseerd om mee te gaan doen aan de Werkgroep Stijl? En zo ja, wat we van harte hopen, ben je in de gelegenheid op 30 november aan het mini-symposium deel te nemen? Meld je dan nu aan door een mailtje te sturen naar de organisatoren.

Met vriendelijke groeten,

Maarten van Leeuwen (m.van.leeuwen@hum.leidenuniv.nl)
Henk Pander Maat (h.l.w.pandermaat@uu.nl)
Ninke Stukker (n.m.stukker@rug.nl)


Voorlopig programma mini-symposium Werkgroep Stijl 30 november 2018

12.30-12.35

Opening

12.35-13.15

Arie Verhagen & Ninke Stukker (Universiteit Leiden / Rijksuniversiteit Groningen)
Stijl, taal en tekens - een taalkundige aanpak

13.15-13.55

Ton van Haaften & Maarten van Leeuwen (Universiteit Leiden)
Argumentatie en stijl: een integratie van een pragma-dialectisch en taalkundig-stilistisch perspectief

13.55-14.30

Pauze

14.30-15.10

Henk Pander Maat (Universiteit Utrecht)
Methoden in stijlanalyse

15.10-15.50

Charlotte van Hooijdonk & Christine Liebrecht (VU Amsterdam / Universiteit Tilburg)
De conversationele stijl in webcare

15.50-16.15

Pauze

16.15-17.00

Agendasetting

Call For Participation: TriCoLore 2018, Free University of Bozen-Bolzano, Italy, December 13-14, 2018

1st Call For Participation: TriCoLore 2018 - C3GI - ISD - SCORE

TriCoLore 2018, December 13-14
Creativity | Cognition | Computation

Website: tricolore.inf.unibz.it

Joint Workshops C3GI * ISD4 * SCORE
Free University of Bozen-Bolzano, Italy

--- Call for papers and extended abstracts ---

Not yet certain about how you want 2018 to end? We have the answer!
Join us in Bozen-Bolzano, Italy, in mid-December for 2 days of joint workshops focusing on creativity, cognition, and computation: C3GI, on computational creativity, ISD4, the 4th Image Schema Day, together with the Bremen-Bolzano research collaboration SCORE on cognitive robotics. Three exciting interconnected events for the price of one!

Submissions and expressions of interested are invited in each of the three areas and for synergistic combinations:

C3GI: We invite papers that make a scientific contribution to the fields of creativity research, computational creativity, idea generation and/or artificial general intelligence. Possible topics range over theoretical studies of human creativity, inventive capacities and intelligence. Papers proposing computational models for these capabilities are welcome, as well as application-based reports from fields like design, architecture or the arts.
Studies of systems and software supporting and/or guiding humans in creative or inventive acts are also encouraged.

More info: https://c3gi.inf.unibz.it/

ISD4: The Image Schema Day 4

The image schema day is dedicated to the interdisciplinary study of conceptual primitives such as image schemas, conceptual dependency, semantic primes and affordances.
Originating from cognitive linguistics image schemas was introduced as a connection between the embodied experiences and metaphoric expressions found in natural language, the arts and analogical reasoning. Later research on artificial intelligence started to investigate image schemas as a potential stepping stone towards a solution to the symbol grounding problem. Regardless of discipline, the workshop accepts submissions on the topic of image schemas and similar notions, including but not limited to:

- Image schemas in metaphors or concept invention
- Formal representation of conceptual primitives
- Image schemas in design and visual arts
- Embodied cognition and cognitive development

More info: http://isd.inf.unibz.it/

SCORE: Score is a research cooperation between the University of Bremen, Germany, and the Free University of Bozen-Bolzano, Italy, covering topics related to integrating cognitively inspired knowledge representation, embodied simulations, as well as ontology, into cognitive robotics. Interactions with image schema research and creativity are particularly encouraged.

More info: http://score.inf.unibz.it/

Submission / participation information:

Paper formats (for all three events):
- Extended abstracts: up to 4 pages
- Short papers: up to 8 pages
- Full papers: 12 pages

Submission deadline: November 1, 2018

For Layout instructions, please follow the IOS Press Latex or Word templates found at:

https://www.iospress.nl/service/authors/latex-and-...

(Easychair submission link forthcoming)

The proceedings of TriCoLore 2018 will be published as a volume in the CEUR proceedings series.

Registration: More info to come nearer the date: reserve time in your calendar now!

The organisers
ISD: Maria M. Hedblom, Tony Veale, and Oliver Kutz
C3GI: Tarek R. Besold, Roberto Confalonieri, Oliver Kutz, and Carlos Leon
SCORE: John Bateman and Oliver Kutz

Dag van de fonetiek, Universiteit van Amsterdam, December 21, 2018 - oproep voor bijdrages

Op vrijdag 21 december 2018 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen haar jaarlijkse Dag van de Fonetiek, en wel –net als afgelopen jaar– in de VOC-zaal aan de Universiteit van Amsterdam. Onze keynote-spreker dit jaar is dr. Tina Cambier-Langeveld (Immigratie- en Naturalisatiedienst / Nederlands Forensisch Instituut / Universiteit Leiden).

We zijn op zoek naar bijdrages over lopend en recent-afgerond fonetisch onderzoek binnen de empirisch-wetenschappelijke traditie, en/of demonstraties van nieuwe applicaties of methodes op het gebied van spraakonderzoek.

Ingediende abstracts worden geanonimiseerd beoordeeld op empirische dan wel praktische relevantie, helderheid en volledigheid (d.w.z. vraagstelling, hypotheses, methode, beschikbaarheid van resultaten en - met name bij nieuwe applicaties - mogelijke toepassingen).

Indien u een bijdrage heeft, in het Nederlands of Engels, ontvangen wij graag uiterlijk maandag 5 november a.s. een titel en samenvatting (200 woorden), gericht aan nvfw@rug.nl.

Inzenders worden in de week van 19 november van de beslissing op de hoogte gesteld. Het programma van de Dag voor de Fonetiek vindt u begin december op onze nieuwe website - https://www.nvfw.org .

=== English version===

On Friday December 21, 2018, the Netherlands Society for Phonetic Sciences holds her yearly Phonetics Day (“Dag van de fonetiek”), in the VOC-room at the University of Amsterdam . This year’s keynote speaker is dr. Tina Cambier-Langeveld (Immigration and Naturalisation Service/ Netherlands Forensic Institute / Leiden University).

We invite submissions on current and recently-finished phonetic research within the empirical tradition, and/or demonstrations of new applications or methods within the field of speech science.

Abstracts will be anonymized for review and judged for empirical or practical relevance, clarity and completeness (i.e. research question, hypotheses, methods, availability of results, and –especially for new methods/software- possible applications).

If you have a contribution, in English or Dutch, we would like to receive a title and 200-word summary by Monday November 5th, at nvfw@rug.nl.

We will send out a decision in the week of November 19th. The program of the Phonetics Day will be published early December on our new Website https://www.nvfw.org .

Third International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahwaz, Iran, January 31 - February 1, 2019

Third International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

31 January-1 February, 2019

Ahwaz, Iran

WWW.LLLD.IR


Academics and university lecturers are cordially invited to present their research in English, Arabic or Persian:

Optional Services for Non-Iranian Nationality Presenters (If they wish to use)

A) Free Accommodation: ((1) accommodation will be in the university hostel or guest house, (2) Accommodation will be for four days (30th & 31st January & 1st & 2nd February 2019, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday). (3) Three or four participants will stay in each room).

B) Free Transportation: All transportation from Ahwaz airport to the accommodation place, to the conference venue and vice versa will be free.

C) Free Food: During 31st January & 1st February 2019 (Thursday, Friday) lunch and dinner will be free.

D) Free Tour: One Day Shoustar Historical City Tour - 2nd February, 2019 (Saturday) will be free.

E) Other Notable Free Services.

(For the last year, the articles were received from more than 30 countries)

Please feel free to write if there is any query.

The Conference Secretariat,
Pazhoheshgaran Andishmand Institute,
Ahwaz 61335-4619 Iran

Email: info@pahi.ir

Tel: (+98) 61-32931199

Fax: (+98) 61-32931198

Mobile: (+98) 916-508-8772

WhatsApp Number: (+98) 916-776-5914


Job Announcements / Vacancies
Post-doctoral position, Nanyang Technological University, Singapore, no deadline mentioned

The NLP group (https://ntunlpsg.github.io/) at the School of Computer Science and Engineering (SCSE) of the Nanyang Technological University (NTU), Singapore ***is STILL inviting applications for a post-doctoral position***. The candidate will focus on cutting edge research into using machine learning (deep learning, graphical models) techniques to solve NLP problems including (but not limited to):

1. Multilingual language processing (Neural machine translation, Cross-lingual methods)

2. Multimodal language processing

3. Discourse & Semantic processing

4. Language generation.

5. Summarisation.

The applicant should have a PhD degree at the time of joining. She/he should have excellent interpersonal, writing and research skills, and is expected to publish in top-tier NLP/ML conferences such as ACL, EMNLP, ICLR, NIPS, and NAACL. **Expertise in Tensorflow/Pytorch and Python are required**.

About the position:

Basic yearly salary: 60,000 SGD

Yearly bonus: 5,000 - 10,000 SGD

Contract tenable for 2 years

Maximum annual total includes bonus and 17% CPF

About the group:

Our work covers all aspects of NLP research, ranging from core NLP tasks to key downstream applications, and new machine learning methods. We collaborate with other research groups at NTU including computer vision, data mining, information retrieval, linguistics, and medical school, and also with external partners from academia and industry. Find more details here:

https://ntunlpsg.github.io/

About the School:

The School of Computer Science and Engineering (SCSE) is part of the College of Engineering (CoE) at NTU, and offers a range of highly competitive specialisations.

http://scse.ntu.edu.sg/Programmes/ProspectiveStude...

Represented by more than eighty faculty members (http://www3.ntu.edu.sg/SCSE/moss_staffac.asp), SCSE at NTU has grown significantly in AI-related research recently. In fact, according to the Times Higher Education, NTU-SCSE is ranked 3rd world-wide in terms of AI research citation impact.

https://www.timeshighereducation.com/data-bites/wh...

About the University:

https://en.wikipedia.org/wiki/Nanyang_Technologica...

***Applicants are requested to send their resume to: ***

Dr. Shafiq Joty (srjoty@ntu.edu.sg)

Also Informal/formal inquiries are welcome.

Full Time Research Scientist (NLP) Opportunity in the AI Lab@Philips Research, Cambridge, USA, no deadline mentioned

The AI Lab at Philips Research (Cambridge, MA) has a few immediate openings for a Full Time Research Scientist (Natural Language Processing) position.The position requires a PhD. in Computer Science or related fields (focus in NLP, Computational Linguistics, clinical informatics) with strong deep learning expertise. For more details about the position, please visit this link:

https://philips.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/jobs-and-careers/job/Cambridge/Research-Scientist---Natural-Language-Processing_288767

The positions will remain open until filled. Interested candidates are requested to send me a copy of the most recent resume directly atsadid.hasan@philips.com .
2 PhD positions, Multilingualism, University of Konstanz, Germany, deadline: October 15, 2018

The University of Konstanz has been successful in the German Excellence Initiative since 2007.

The Department of Linguistics invites applicants for two PhD studentships within the field of Multilingualism who will work with Prof Theo Marinis to conduct research on multilingual child language development.

two PhD positions (Salary Scale 13 TV-L / 50 %)

The positions are available as of 1st December, 2018 and are limited for three years.

The PhD students will work on a research project that will map how primary school children in and around Konstanz develop their language, literacy, and cognitive abilities using a variety of off-line and on-line experimental procedures.

We are looking for highly motivated PhD students with a MA/MSc in Bilingualism/Multilingualism, Linguistics or related discipline to join Prof Marinis’ research team. The successful candidates should have strong interest in linguistics and multilingual language acquisition, should be native or near native speakers of German and should have some experience working with primary school children. Knowledge of Italian or Arabic would be an advantage because of the large numbers of Italian- and Arabic-speaking families in the region. Experience with reaction time experiments, eye-tracking or ERP experiments would also be an advantage.

Duties:

The successful candidates will conduct research with multilingual children in and around Konstanz, will teach on our BA/MA programmes (2 hours per week), and will provide some administrative support on the MA Multilingualism.

The PhD students will be hosted at the Linguistics Department and will be in close contact with the Centre for Multilingualism that conducts, disseminates, and communicates research on multilingualism to academic and non-academic audiences.

The Linguistics Department at the University of Konstanz combines theoretical with experimental linguistics and provides a vibrant international research-intensive environment. Its research infrastructure includes a psycholinguistics lab with reaction time and eye-tracking facilities, a baby lab, and two ERP labs. The department has a strong record of externally funded projects, including the Research Unit ‘Questions at the Interfaces’ funded by the DFG and the Innovative Training Network ‘The Multilingual Mind (MultiMind)’ funded by the European Union that is being coordinated by the Linguistics Department at the University of Konstanz (multilingualmind.eu). The two PhD students will work closely with the two PhD students working within the MultiMind project.

For further information, you can contact Prof Theo Marinis: t.marinis@uni-konstanz.de

As an equal opportunity employer, the University of Konstanz strives to increase the number of women in research and teaching.

The University of Konstanz encourages disabled persons to apply. They will be given preference if appropriately qualified (contact + 49 7531 / 88 – 4016).

The University of Konstanz is committed to ensuring an environment that promotes a good balance between university and family life.


To find out how the University of Konstanz supports working couples through its dual career programme, please visit: http://www.uni-konstanz.de/dcc.

Applications:

Your application should include your CV, your Masters Degree/a transcript of current study status, a motivation letter and two letters of reference or reference contacts. All application documents should be assembled in a single PDF file and sent to natalja.sander@uni-konstanz.de Please write ‘PhD Multilingualism’ in the subject of the e-mail. The deadline for applications is 15.10.2018 but the search will continue until the positions are filled.

https://www.uni-konstanz.de/stellenangebote/stelle...

Fellowships for Masters in Cognitive Science, Paris, France, deadline: October 19, 2018

The Cognitive Science Department (http://www.cognition.ens.fr/indexENG.html) of Ecole Normale Supérieure in Paris offers paid three-year fellowships to international students interested in joining our Master in Cognitive Science: Linguistics, Psychology, Neurosciences, Cognitive Social Sciences and Philosophy.

The fellowships include:

- monthly stipend: 1000 euros;

- possibility of subsidized housing;

- access to subsidized cafeteria (about 4 euros/meal);

- minimal tuition fees (about 500 euros/year).

These fellowships will be attributed on the basis of a competitive exam, known as the 'ENS international selection' taking place by Skype for the Sciences and in person for Arts and Humanities.

For more details (including eligibility), please visit:

http://www.ens.fr/en/academics/admissions/internat...

How to Apply:

More detailed information is available on line:

- http://www.cognition.ens.fr/EnseignementFinancemen...

Sciences application deadline: October 19, 2018

Arts and Humanities application deadline: October 31, 2018

Web Address for Applications:

http://www.ens.fr/en/academics/admissions/internat...

Contact Information:

Maria Giavazzi

maria.giavazzi@ens.fr

PhD studentships, University of Edinburgh, deadline: December 10, 2018

PHD STUDENTSHIPS IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS, SPEECH TECHNOLOGY AND COGNITIVE SCIENCE

Institute for Language, Cognition and Computation
School of Informatics
University of Edinburgh

The Institute for Language, Cognition and Computation (ILCC) at the University of Edinburgh invites applications for three-year PhD studentships starting in September 2019. ILCC is dedicated to the pursuit of basic and applied research on computational approaches to language, communication and cognition.

Primary research areas include:

* Natural language processing and computational linguistics

* Speech technology

* Dialogue, multimodal interaction, language and vision

* Information retrieval and visualization, computational social science

* Computational models of human cognition and behavior, including language and speech processing

* Human-Computer interaction, design informatics, assistive and educational technology

* Psycholinguistics, language acquisition, language evolution, language variation and change

* Linguistic foundations of language and speech processing

Approximately 15 studentships from a variety of sources are available, covering both maintenance at the research council rate of GBP 14,777 per year and tuition fees. Studentships are available for UK, EU, and non-EU nationals.

Applicants should have a good honours degree or equivalent in computer science, cognitive science, AI, or a related discipline.

For a list of academic staff at ILCC with research areas, and for a list of indicative PhD topics, please consult:

http://web.inf.ed.ac.uk/ilcc/people/academic-senio...
http://www.ilcc.inf.ed.ac.uk/study/possible-phd-to...

Details regarding the PhD programme and the application procedure can be found at:

http://www.ed.ac.uk/informatics/postgraduate/resea...

In order to ensure full consideration for funding, applications (including all supporting documents) need to be received by 10 December 2018. Please direct inquiries to the PhD admissions team at ilcc-admissions@inf.ed.ac.uk.

Calls for papers for events
CfP for NWA matchmaking event 'Language and script as markers of identity', Leiden University, November 7, 2018, deadline: October 15, 2018

CALL FOR PROPOSALS FOR NWA MATCHMAKING EVENT
“LANGUAGE AND SCRIPT AS MARKERS OF IDENTITY”


We welcome research ideas to complement a future NWA-research proposal on the role of languages and scripts as markers of identity, and the role of languages and scripts in the integration of different population groups within a given society, to be presented at a ‘NWA Matchmaking Event’ at Leiden University, on 7 November 2018. We are pleased to announce that Prof. dr. David Anthony (Hartwick College) , author of “The Horse, the Wheel, and Language”, will present the keynote lecture for this event.

Whilst many of us today might not give their capacity to speak, write and understand a given language a second thought, language and script are in fact hugely important social markers. Indeed, they could be argued to signal one’s cultural identity, societal and/or geographical background more clearly than anything else –and failure to (fully) adopt local language and script often results in social, cultural and economic exclusion. As a consequence, ‘illiteracy’ or limited literacy is frequently identified as one of the challenges facing the Netherlands and Europe as a whole. These problems faced by modern societies are hardly new and indeed have been studied by archaeologists, anthropologists, philologists, and linguists against different chronological and geographical backgrounds –but often, and regrettably, in relative (disciplinary) isolation. The new project aims to break with this tradition, by combining insights from these respective disciplines and by focusing on a number of historical case-studies (including the arrival of Indo-European languages in Europe, and multilingualism and various scribal cultures throughout the ancient world).

The conveyors of this ‘NWA Matchmaking-event’ aim to submit a project proposal on this topic with an explicit diachronic perspective. Our respective backgrounds lie in the fields of (Indo-European) linguistics, philology, ancient history and archaeology, and our own proposed contributions to the project will be presented during the event: we are now actively looking for colleagues –in the field of linguistics, anthropology, sociology, or any other relevant discipline- to complement our project with a more contemporary case-study. In particular, we would welcome proposals focusing on contemporary language developments, and the use of specific languages or vocabularies, as a marker of identity, for example in the various regions of former Yugoslavia --though we are open to alternative suggestions.

Those interested in joining our consortium are invited to submit an outline of their research proposal, and present their project during the Matchmaking event. The conveyors will select project proposals that are considered of interest to the current project’s aims, and invite their authors to present these project-proposals during the event. Please note that, because of practical considerations (available time, but also financial restraints, seeing that the NWA requires at least 10% match-funding) we do not expect to select more than 3 case-studies.

Whilst the event is free for all to attend, we would be grateful if you could indicate your intention to join us by sending an email to Jorrit Kelder (j.m.kelder@luris.nl).

Outlines of proposals of no more than 500 words, including a brief CV, can be send to Jorrit Kelder (j.m.kelder@luris.nl) before 15 October 2018.

The programme of the Event, including the lecture by Professor Anthony, will be published shortly after that date.

We are very much looking forward to ideas and contributions. Please do not hesitate to contact us if you have any queries, or wish to have a discussion regarding potential collaboration beforehand.

Kind regards,
Jorrit Kelder, Alwin Kloekhorst, and Willemijn Waal

CfP International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE) 10, Fryske Akademy, Leeuwarden/Ljouwert, June 26-28 2019, deadline October 20, 2018

CfP International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE) 10, Leeuwarden/Ljouwert, The Netherlands, June 26-28 2019, deadline 20 October 2018

The International Conference on Language Variation in Europe, ICLaVE, is one of the most important fora for research in the area of language variation in Europe. It aims at bringing together scholars of languages or language varieties spoken in Europe with the purpose of discussing empirical, methodological and theoretical issues in the study of language variation and change.

ICLaVE|10 welcomes submissions for individual paper and poster presentations from 1 June until 20 October 2018. Scholars working on language variation and change, in areas such as sociolinguistics, dialectology, historical linguistics, sociology of language, psycholinguistics and language psychology are invited to submit their proposals on any relevant aspect of variation in language use and/or the linguistic system.

As ICLaVE|10 takes place in Leeuwarden/Ljouwert, the capital of the province of Fryslân, where Frisian is recognised as an official language in addition to Dutch, we particularly invite submissions focussing on minority and/or small languages. In addition, we look forward to receive proposals on language technology and language variation, language variation on social media, and language variation in multilingual communities.

Invited speakers
Meredith Tamminga (University of Pennsylvania)
Benedikt Szmrecsanyi (University of Leuven)
Roeland van Hout (Radboud University Nijmegen)
Arjen Versloot (University of Amsterdam)

Call for Panels
The International Conference on Language Variation in Europe, ICLaVE|10 also invites submissions for panels in all areas related to language variation in European languages. Panel proposals must be written in English and should be submitted electronically by (one of the) the panel organizer(s) to: iclave10@fryske-akademy.nl.
Panels at ICLaVE|10 will have a duration of 8 or 12 slots (including introduction and/or discussion session). A slot is 30 minutes. Panels can be thematically organised, but data sessions are also welcome. We particularly invite panels on language variation in minority languages. Additional presentations may be added to a panel after the regular call for papers, but this will always be discussed with the panel organizer.
Proposals should be submitted in .pdf, 12-point Times New Roman, single-spaced. For format requirements, please refer to the Word-template on the website (.docx).
Proposals should include:
• A general overview text of no more than 500 words, including the topic and how it relates to the conference theme, the rationale for the panel, and its aims and objectives
• Some key discussion questions, information on how the session will be organized (discussion format, number of papers, discussants/participants), etc.
• A list of invited contributors (name, affiliation, email address) plus full abstracts of the contributions (including information on the subject, methodology and theoretical framework(s), max. 500 words per abstract)
Panel organizers should:
• Coordinate the submission of abstracts by contributors (max. 500 words each) before the deadline
• Submit the proposal following the template for panel proposals by 20 August 2018 and confirm that all invited contributors have agreed to participate
• Communicate the decision of acceptance/rejection of the panel to the contributors
• Act as mediators between the contributors and the Conference Organizing Committee
• Submit an updated version of the abstracts and panel description by 20 December 2018
• Collect papers, presentations and/or data samples for the panel in advance of the conference, and circulate these to all panel contributors
• Chair their panel at the conference
Panel proposals will be reviewed by the organizing committee.
Deadline for panel submission is 20 August 2018. Notifications of acceptance will be sent out by 15 September 2018. Authors may submit two abstracts (either singly- or jointly-authored), whether in a panel or not.

Abstract submission
Abstracts can be submitted from 1 June until 20 October 2018

Important dates
16 April 2018 Announcement and call for panels
1 June 2018 Call for individual papers and posters
20 August 2018 Deadline for submission panels
15 September 2018 Notification of acceptance for panels
20 October 2018 Deadline for individual papers and posters
15 January 2019 Notification of acceptance for individual papers and posters
15 January 2019 Registration opens (early-bird rate)
1 April 2019 Early-bird rate ends
26-28 June 2019 ICLaVE10 Conference

Publication
Benjamins traditionally publishes a collection of papers from ICLaVE in its Studies in Language Variation series. A copy of the volume is included in the registration fee and will be sent to all participants upon publication.

Conference website
https://www.fryske-akademy.nl/en/iclave100/
Contact
iclave10@fryske-akademy.nl

​CfP GLOW 42 (Generative Linguistics in the Old World), Oslo, Norway, May 7-11, 2019, deadline: November 2, 2018

The 42nd GLOW conference (Generative Linguistics in the Old World) will be held at the University of Oslo from the 7th to 11th May, 2019. We invite abstract submissions to the main colloquium as well as to three different workshops (please see hyperlinks for the full description of each workshop):

Workshop 1: 7 May 2019: Anaphora at the syntax-semantics-pragmatics interface in endangered and understudied languages.

Invited speaker:
Sarah Murray (Cornell University)

Organizers:
Amy Rose Deal (UC Berkeley)
Patrick Grosz (University of Oslo)

Workshop 2: 7 May 2019: Rules and Learning Strategies in the Acquisition of Signed and Spoken Phonologies.

Invited speakers:
Diane Brentari (University of Chicago)
Bill Idsardi (University of Maryland)
Dinah Baer-Henney (Universität Düsseldorf)

Organizers:
Julian K. Lysvik (University of Oslo)
Andrew Nevins (UCL)

Workshop 3: 11 May 2019: Generative Linguistics beyond Language: Shared Modules for Rhythm, Narration and Emotion across Domains.

Invited speakers:
Caroline Palmer (McGill University)
Philippe Schlenker (Institut Jean-Nicod, CNRS; New York University)

Organizers:
Alexander Refsum Jensenius (University of Oslo, RITMO)
Pritty Patel-Grosz (University of Oslo, ILN)

Call Deadline (for all events): 2 November 2018

Website: https://glowlinguistics.org/42/

Call for papers :
For the main colloquium which will include two poster sessions, scholars are invited to submit unpublished papers within all areas of generative linguistics. Submissions on phonological topics are especially welcome. The three workshops have their own topic and expect papers relating to them.

An author may submit a maximum of two abstracts to the main colloquium or to a workshop, where only one submission may be single-authored. On Easychair, there will be an option for authors to indicate whether they would like their abstract to be considered only for a workshop, only for the main session, or for both. For the main session, authors can also choose whether they would like their paper to be considered for only for an oral presentation, only for a poster presentation, or both.

Abstract submission guidelines: No abstract may be longer than 2 pages (A4 or letter size) with 1 inch (2.54 cm) margins. Abstracts must be set single spaced in a 12 pt font. Figures and references may be set in a smaller font, but must be within the 2 page limit. Only pdf files will be accepted. The submission must not reveal the identity of the author(s) in any way.

Abstract submission link (for all events):

https://easychair.org/conferences/?conf=glow42

CfP Language and Automata Theory and Applications (LATA) 2019, St Petersburg, Russia, March 25-29, 2019, deadline: November 11, 2018

13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS

LATA 2019

Saint Petersburg, Russia

March 25-29, 2019

Organized by:

Saint Petersburg State University
and
Institute for Research Development, Training and Advice, Brussels/London

http://lata2019.irdta.eu/
*************************************************************************

AIMS:

LATA is a conference series on theoretical computer science and its applications. LATA 2019 will reserve significant room for young scholars at the beginning of their career. It will aim at attracting contributions from classical theory fields as well as application areas.

VENUE:

LATA 2019 will take place in Saint Petersburg, whose historic centre is a UNESCO World Heritage Site. The venue will be Saint Petersburg State University.

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limited to:

algebraic language theory
algorithms for semi-structured data mining
algorithms on automata and words
automata and logic
automata for system analysis and programme verification
automata networks
automatic structures
codes
combinatorics on words
computational complexity
concurrency and Petri nets
data and image compression
descriptional complexity
foundations of finite state technology
foundations of XML
grammars (Chomsky hierarchy, contextual, unification, categorial, etc.)
grammatical inference and algorithmic learning
graphs and graph transformation
language varieties and semigroups
language-based cryptography
mathematical and logical foundations of programming methodologies
parallel and regulated rewriting
parsing
patterns
power series
string processing algorithms
symbolic dynamics
term rewriting
transducers
trees, tree languages and tree automata
weighted automata

STRUCTURE:

LATA 2019 will consist of:

invited talks
peer-reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

tba

PROGRAMME COMMITTEE:

Krishnendu Chatterjee (Institute of Science and Technology Austria, AT)
Bruno Courcelle (University of Bordeaux, FR)
Manfred Droste (University of Leipzig, DE)
Travis Gagie (Diego Portales University, CL)
Peter Habermehl (Paris Diderot University, FR)
Tero Harju (University of Turku, FI)
Radu Iosif (Verimag, FR)
Kazuo Iwama (Kyoto University, JP)
Juhani Karhumäki (University of Turku, FI)
Lila Kari (University of Waterloo, CA)
Juha Kärkkäinen (University of Helsinki, FI)
Bakhadyr Khoussainov (University of Auckland, NZ)
Sergey Kitaev (University of Strathclyde, UK)
Shmuel Tomi Klein (Bar-Ilan University, IL)
Olga Kouchnarenko (University of Franche-Comté, FR)
Thierry Lecroq (University of Rouen, FR)
Markus Lohrey (University of Siegen, DE)
Sebastian Maneth (University of Bremen, DE)
Carlos Martín-Vide (Rovira i Virgili University, ES, chair)
Giancarlo Mauri (University of Milano-Bicocca, IT)
Filippo Mignosi (University of L'Aquila, IT)
Victor Mitrana (Polytechnic University of Madrid, ES)
Joachim Niehren (INRIA Lille, FR)
Alexander Okhotin (Saint Petersburg State University, RU)
Dominique Perrin (University of Paris-Est, FR)
Matteo Pradella (Polytechnic University of Milan, IT)
Jean-François Raskin (Université Libre de Bruxelles, BE)
Marco Roveri (Bruno Kessler Foundation, IT)
Wojciech Rytter (University of Warsaw, PL)
Kai Salomaa (Queen's University, CA)
Sven Schewe (University of Liverpool, UK)
Helmut Seidl (Technical University of Munich, DE)
Ayumi Shinohara (Tohoku University, JP)
Hans Ulrich Simon (Ruhr-University of Bochum, DE)
William F. Smyth (McMaster University, CA)
Frank Stephan (National University of Singapore, SG)
Martin Sulzmann (Karlsruhe University of Applied Sciences, DE)
Jorma Tarhio (Aalto University, FI)
Stefano Tonetta (Bruno Kessler Foundation, IT)
Rob van Glabbeek (University of New South Wales, AU)
Margus Veanes (Microsoft Research, US)
Mahesh Viswanathan (University of Illinois, Urbana-Champaign, US)
Mikhail Volkov (Ural Federal University, RU)
Fang Yu (National Chengchi University, TW)
Hans Zantema (Eindhoven University of Technology, NL)

ORGANIZING COMMITTEE:

Alexander Okhotin (Saint Petersburg, co-chair)
Manuel Parra-Royón (Granada)
Dana Shapira (Ariel)
David Silva (London, co-chair)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presenting original and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spaced pages (all included) and should be prepared according to the standard format for Springer Verlag's LNCS series (see http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0). If necessary, exceptionally authors are allowed to provide missing proofs in a clearly marked appendix.

Submissions have to be uploaded to:

https://easychair.org/conferences/?conf=lata2019

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS series will be available by the time of the conference.

A special issue of a major journal will be later published containing peer-reviewed substantially extended versions of some of the papers contributed to the conference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The registration form can be found at:

http://lata2019.irdta.eu/Registration.php

DEADLINES (all at 23:59 CET):

Paper submission: November 11, 2018
Notification of paper acceptance or rejection: December 16, 2018
Final version of the paper for the LNCS proceedings: December 23, 2018
Early registration: December 23, 2018
Late registration: March 11, 2019
Submission to the journal special issue: June 29, 2019

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

david (at) irdta.eu

ACKNOWLEDGMENTS:

Санкт-Петербургский государственный университет

IRDTA – Institute for Research Development, Training and Advice, Brussels/London

Call for abstracts International conference on (Basque) linguistics, Pamplona, Spain, March 7-8, 2019, deadline: November 15, 2018

The journal of Basque linguistics Fontes Linguae Vasconum will turn 50 years old in 2019. Different events will be held to celebrate this anniversary, among others, an international conference:

FLV, 50 urte. Metodo eta joera berriak (euskal) hizkuntzalaritzan
FLV, 50 años. Nuevos métodos y tendencias en lingüística (vasca)
FLV, 50 years. New methods and trends in (Basque) linguistics
FLV, 50 ans. Nouvelles méthodes et tendances en linguistique (basque)
Pamplona (Spain), 7-8 March 2019.

Plenary Talks:
· Lyle Campbell (University of Hawaii)
· Lola Pons (University of Sevilla)
· Joaquín Gorrochategui (UPV/EHU)

Furthermore, we have organized then thematic workshops on different topics, in parallel sessions. In order to participate in these, a abstract can be sent, either in Basque, Spanish, English or French, before 15 November 2018. The proposals do not have to deal strictly with the Basque language: these which might provide an interesting methodological or theoretical contribution for the study of Basque language will be equally welcome.


You will find all the information about the conference on the following websites:
· SPANISH:congreso.fontes50.es
· BASQUE:biltzarra.fontes50.es
· ENGLISH:conference.fontes50.es
· FRENCH:congres.fontes50.es

Call for Workshop Proposals, Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP) 2019, Varna, Bulgaria, September 2-6, 2019, deadline: January 8, 2019

Call for Workshop Proposals
===============================================
RANLP-2019: 12th Conference on
Recent Advances in Natural Language Processing

Main conference: 2-4 September 2019 (Monday-Wednesday)
Workshops: 5-6 September 2019 (Thursday-Friday)

Varna, Bulgaria
www.lml.bas.bg/ranlp2019
==============================================

Following the workshops held in conjunction with the Conferences "Recent Advances in Natural Language Processing"
RANLP-2005, RANLP-2007, RANLP-2009, RANLP-2011, RANLP-2013, RANLP-2015, and RANLP-2017, we are pleased to announce a call for workshop proposals for RANLP-2019.

RANLP-2019 invites workshop proposals on any topic of interest to the Natural Language Processing (NLP) community, ranging from fundamental research issues to more applied industrial or commercial aspects. The format of each workshop will be determined by its organisers. Workshops can vary in length from a half day to full 1-2 days and can also feature demo sessions. Accepted workshops will receive one free registration to RANLP-2019 (full registration including the summer school, tutorials, all workshops, conference, reception, conference dinner).

VENUE
The workshops will take place in Hotel "Cherno More", Varna, the main RANLP-2019 conference venue. If more than 4 workshops are selected, the RANLP-2019 organisers will provide space in some of the neighbouring hotels in downtown Varna.

IMPORTANT DATES
Workshop proposals due: 8 January 2019
Workshop selection: 31 January 2019
Workshop website due: 31 March 2019
Workshop paper submission deadline (suggested): 30 June 2019 Workshop paper acceptance notification (suggested): 28 July 2019 Workshop paper camera-ready versions (suggested): 20 August 2019 Workshop camera-ready proceedings ready (suggested): 25 August 2019

Workshops: 5-6 September 2019

REQUIREMENTS
Proposals should be no longer than five pages and should contain the following:
1. Title and brief technical description of the workshop, specifying the goals and the technical issues that it will focus on; 2. Brief description of the target audience, including estimates of the numbers of submissions and attendees (a tentative list of potential contributors would be useful); 3. List of related workshops/events held in the last three years or to be held in 2019; 4. Tentative workshop program committee; 5. Names and contact information (web page, email address) of the proposed organising committee; 6. Description of the experience of the proposed organisers in the workshop topics and in organising workshops or related events.

The workshop Organising Committee is responsible for the following:
• Installing and supporting the workshop website; • Disseminating call for papers/participation; • Organising paper submission, review process, authors notification, and collecting audio/visual presentation requirements; • Verifying the camera-ready copies, providing electronic conference proceedings, generated with the conference management system.

Workshop invited speakers: If the workshop organisers intend to host an invited talk, it is recommended that they invite somebody from the main conference keynote speakers or participants. If the workshop organisers decide to invite another speaker, it is very likely that the workshop organisers will have to secure financial support for this speaker.

The RANLP-2019 Organising Committee is responsible for the following:
• Supporting link to a workshop's web page; • Publishing the workshop proceedings with ISBN numbers, and registering DOI numbers for all accepted papers; • Providing the workshop venue;

• Organising registration, audio/visual support, coffee breaks, registration facilities, Internet access.

WORKSHOP PROPOSAL SUBMISSION
Workshop proposals in PDF format should be e-mailed to Kiril Simov and cc'ed to

EVALUATION
Submitted proposals will be reviewed with respect to the following criteria:
* Relevance, importance, and timeliness of the topics;
* Completeness, clarity, and quality of the workshop proposal;
* Experience of the organisers in the proposed topics;
* Viability of the workshop.

THE TEAM BEHIND RANLP-2019
Galya Angelova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria (OC Chair) Kalina Bontcheva, University of Sheffield, UK Ruslan Mitkov, University of Wolverhampton, UK (PC Chair) Preslav Nakov, Qatar Computing Research Institute, HBKU, Qatar Nikolai Nikolov, INCOMA Ltd., Shoumen, Bulgaria Ivelina Nikolova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria Petya Osenova, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria Kiril Simov, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria (Workshop coordinator) Irina Temnikova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

CfP International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL), Fryske Akademy, Leeuwarden/Ljouwert, June 12-14, 2019, deadline: January 15, 2019

ICHLL-10
10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
HISTORICAL LEXICOGRAPHY AND LEXICOLOGY


CALL FOR PAPERS

The 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology provides a platform for scholars and researchers to present their papers and share their research, their experiences, their ideas, the practical challenges encountered and/or the solutions adopted concerning the history of dictionaries, the making of historical dictionaries, as well as historical lexicology.
The conference will be held in Leeuwarden-Ljouwert (The Netherlands) from 12-14 June 2019. It is organized by the Fryske Akademy, in collaboration with the International Society for Historical Lexicography and Lexicology.

The history of lexicography and lexicology of smaller languages
The theme of the 2019 Conference is 'The history of lexicography and lexicology of smaller languages', but papers on any topic of historical lexicography and lexicology are also welcomed. There are slots for both papers and poster presentations. Papers will be 20 minutes in length, followed by a 10-minute discussion. Poster presentations will be staged in a dedicated session. Papers and poster presentations are to be delivered in English.

Proposals
Abstracts (ca. 300 words in length) should contain no self-identification and should be submitted electronically on https://easychair.org/conferences/?conf=ichll10, where we provide an abstract template to be used. You can also indicate whether the proposal is intended for oral presentation or for a poster.
The deadline for the submission of abstracts is Tuesday 15 January 2019. Notification of acceptance will be sent out by Friday 15 February 2019.

The abstracts (accepted for presentation) will be published on the Conference website. We intend to publish a selection of the papers in an edited volume, whether in hard copy or digitally.

Keynote speakers
We are happy to announce our two keynote speakers: Professor Sarah Ogilvie and Professor Andreas Deutsch.
Dr. Sarah Ogilvie is senior research fellow at the University of Oxford and Director of Global Partnerships (Dictionaries Division) at Oxford University Press. She is also a research affiliate at Stanford’s Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences (CASBS).
Dr. Andreas Deutsch is professor of History of Law at Heidelberg University. He is also Director of the Research Center of the Deutsches Rechtswörterbuch / Dictionary of Historical German Legal Terms at the Heidelberg Academy of Sciences.

Previous conferences
Previous conferences were held in Leicester, UK (2002), Gargnano del Garda, Italy (2004), Leiden, the Netherlands (2006), Edmonton, Canada (2008), Oxford, UK (2010), Jena, Germany (2012), Las Palmas de Gran Canaria, Spain (2014), Bloomington, USA (2016) and Genoa, Italy (2018). From now onwards ICHLL will be a yearly event.

Local organizing committee
The local organizing committee consists of:
Hans Van de Velde (chair, Fryske Akademy)
Rolf Bremmer (Universiteit Leiden / Fryske Akademy)
Anne Dykstra (Fryske Akademy)
Willem Visser (secretary, Fryske Akademy / Rijksuniversiteit Groningen)

Further information
Conference website: https://www.fryske-akademy.nl/ichll10/.
e-mail: ichll10@fryske-akademy.nl

CfP Special Issue of Computational Linguistics: Multilingual and Interlingual Semantic Representations for Natural Language Processing, deadline: March 1, 2019

CfP: Special Issue of Computational Linguistics:
Multilingual and Interlingual Semantic Representations for
Natural Language Processing

Special Issue of Computational Linguistics: Multilingual and Interlingual Semantic Representations for Natural Language Processing
Guest Editors: Marta R. Costa-jussà, Cristina España-Bonet, Pascale Fung, Noah A. Smith
* Submission deadline: March 1, 2019 *
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Call for Papers
---------------
Semantic representations at different levels – word, sentence, paragraph – are central to many solutions to Natural Language Processing (NLP) tasks. Text annotation, information retrieval, sentiment analysis, text summarisation, question answering, and machine translation solutions have achieved significant improvements using semantic representations of words. The number of tasks has also grown with the popularisation of unsupervised word embeddings, a fast and efficient way of estimating continuous representations of words. Now, representations derived from deep learning methods are giving a new boost to the field.

But in an increasingly globalised world, multilingual and cross-language applications are needed. Extensions to monolingual representations of words such as multilingual Brown clusters, multilingual or interlingual word embeddings, multilingual topic models, and cross-lingual semantic parsers have been successfully applied, though performance lags behind their monolingual counterparts. On the other hand, multilinguality should be able to overcome one of the main limitations of standard representations: multiple senses of a word are conflated into a single vector. In addition, representations of sentences and paragraphs are arising through the encoder-decoder approach (in the fields of natural language inference, machine translation, and text summarization, among others) and the extension to multilingual inputs is equally or even more interesting for NLP applications.

Abstract semantic representations attract interest both in academia and industry, as shown by the wide and varied publications from universities and companies on this topic. Achieving improvements in this direction will change the conception of translation (from pairwise to interlingua), enable greater sharing among different NLP applications, and overcome low-resource limitations through zero-shot learning, among other advantages. This research direction will not only increase the performance of current architectures in cross-language settings, but will also lead to novel language-independent architectures and tasks for NLP.

Topics
------
This call aims to motivate research on multilingual and interlingual representations that, in the context of any NLP task, go beyond projections from one language into another one and that target crosslinguality. The special topic proposed aims to put together a compact and openly accessible volume, which presents high quality research works that cover an overview of this multidisciplinary field as well as most recent advances.

Topics include, but are not limited to:

• Multilingual and crosslingual embeddings for words, sentences, paragraphs, or documents
• Interlingual representations for disambiguation (e.g., embeddings of interlingual word senses, concepts, etc.)
• Disambiguated representations through multilinguality
• Intrinsic evaluation of multilingual or crosslingual representations
• Extrinsic evaluation on NLP tasks

We strongly encourage submissions that include experimental findings on languages and dialects less commonly studied in natural language processing at present.

Submission Date
---------------
Submission of full articles: March 1st 2019

Submission Instructions
-----------------------
Papers should be submitted according to the Computational Linguistics style: http://cljournal.org/
As in regular submissions to the journal, paper submissions should be made through the CL electronic submission system: http://cljournal.org/submissions.html. In Step 1 of the submission process, please select 'Special Issue: Multilingual and Interlingual Semantic Representations' under the 'Journal Section' heading. Please note that papers submitted to a special issue undergo the same reviewing process as regular papers.

Guest Editors
-------------
Marta R. Costa-jussà
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spain
marta.ruiz AT upc.edu
Cristina España i Bonet
DFKI and Saarland University, Saarbrücken, Germany
cristinae AT dfki.de
Pascale Fung
Hong Kong University of Science and Technology
pascale AT ee.ust.hk
Noah A. Smith
University of Washington and Allen Institute for Artificial Intelligence
nasmith AT cs.washington.edu

Extra
HAHA - Humor Analysis based on Human Annotation, IberEval 2018

*** Call for Participation HAHA track at IberEval 2018 ***

HAHA - Humor Analysis based on Human Annotation at IberEval 2018

https://www.fing.edu.uy/inco/grupos/pln/haha/

While humor has been historically studied from a psychological, cognitive and linguistic standpoint, its study from a computational perspective is an area yet to be explored in Machine Learning and Computational Linguistics. The aim of this track is to gain better insight into what is humorous and what causes laughter. The HAHA evaluation campaign proposes three different subtasks related to automatic humor detection in Spanish.

We will provide a corpus of 20,000 crowd-annotated tweets in Spanish divided in 16,000 tweets for training and 4,000 tweets for testing. The annotation follows a voting scheme, in which users could select one of six options: the tweet does not contain humor, or the tweet contains humor and a number of stars from one to five. All tweets have at least five votes.

Three subtasks are proposed:

* Humor Detection: telling if a tweet is a joke or not (intended humor by the author or not).

* Funniness Score Prediction: predicting a Funniness Score value for a tweet in a 5-star ranking, supposing it is a joke, based on a crowd-annotated corpus.

* Funniness Distribution Prediction (experimental): the final task goes beyond the previous one by asking a prediction of the distribution of votes for a tweet (i.e., what percentage of votes for each one of the 5 stars).


How to participate:

If you want to participate in this task, please join the Google Group hahaibereval2018. We will be sharing news and important information about the task in that group.

Important Dates:

* March 26th, 2018: 16,000 tweets for training.

* April 23rd, 2018: 4,000 tweets for testing.

* April 30th, 2018: results submission page.

* May 7th, 2018: publication of results.

* May 21st, 2018: working notes paper submission.

* June 18th, 2018: notification of acceptance.

* June 27th, 2018: camera ready paper submission.

* September 18th, 2018: IberEval Workshop at SEPLN 2018.


The organizers of the task are:

B.E. Santiago Castro

MSc. Luis Chiruzzo

PhD. Aiala Rosá

Grupo PLN, Instituto de Computación, Facultad de Ingeniería, UDELAR (Uruguay)

Publication of issue 5(3) of the Journal of Language Modelling (JLM)

It is our pleasure to announce the publication of issue 5(3) of the Journal of Language Modelling (JLM), a free open-access peer-reviewed journal aiming to bridge the gap between theoretical, formal and computational linguistics:

http://jlm.ipipan.waw.pl/ (click on “CURRENT” to see this issue; the more persistent address of this issue is: http://jlm.ipipan.waw.pl/index.php/JLM/issue/view/17).

JLM is indexed by ERIH PLUS, DBLP, DOAJ, etc., and it is a member of OASPA.

TABLE OF CONTENTS:

Articles:

“Aligning speech and co-speech gesture in a constraint-based grammar”
Katya Alahverdzhieva, Alex Lascarides, Dan Flickinger

“Inferring Inflection Classes with Description Length”
Sacha Beniamine, Olivier Bonami, Benoît Sagot

“A syntax-semantics interface for Tree-Adjoining Grammars through Abstract Categorial Grammars”
Sylvain Pogodalla

Tools and Resources:

“Erotetic Reasoning Corpus. A data set for research on natural question processing”
Paweł Łupkowski, Mariusz Urbański, Andrzej Wiśniewski, Wojciech Błądek, Agata Juska, Anna Kostrzewa, Dominika Pankow, Katarzyna Paluszkiewicz, Oliwia Ignaszak, Joanna Urbańska, Natalia Żyluk, Andrzej Gajda, Bartosz Marciniak


The current make-up of the JLM Editorial Board is enclosed below.

Best regards,

Adam Przepiórkowski
(for JLM editors)

======================================================================

EDITORIAL BOARD:

Steven Abney, University of Michigan, USA

Ash Asudeh, Carleton University, CANADA; University of Oxford, UNITED KINGDOM

Chris Biemann, Universität Hamburg, GERMANY

Igor Boguslavsky, Technical University of Madrid, SPAIN; Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of Sciences, Moscow, RUSSIA

António Branco, University of Lisbon, PORTUGAL

David Chiang, University of Southern California, Los Angeles, USA

Greville Corbett, University of Surrey, UNITED KINGDOM

Dan Cristea, University of Iași, ROMANIA

Jan Daciuk, Gdańsk University of Technology, POLAND

Mary Dalrymple, University of Oxford, UNITED KINGDOM

Darja Fišer, University of Ljubljana, SLOVENIA

Anette Frank, Universität Heidelberg, GERMANY

Claire Gardent, CNRS/LORIA, Nancy, FRANCE

Jonathan Ginzburg, Université Paris-Diderot, FRANCE

Stefan Th. Gries, University of California, Santa Barbara, USA

Heiki-Jaan Kaalep, University of Tartu, ESTONIA

Laura Kallmeyer, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, GERMANY

Jong-Bok Kim, Kyung Hee University, Seoul, KOREA

Kimmo Koskenniemi, University of Helsinki, FINLAND, Finland

Jonas Kuhn, Universität Stuttgart, GERMANY

Alessandro Lenci, University of Pisa, ITALY

Ján Mačutek, Comenius University in Bratislava, SLOVAKIA

Igor Mel’čuk, University of Montreal, CANADA

Glyn Morrill, Technical University of Catalonia, Barcelona, SPAIN

Stefan Müller, Humboldt Universität zu Berlin, GERMANY, Germany

Mark-Jan Nederhof, University of St Andrews, UNITED KINGDOM

Petya Osenova, Sofia University, BULGARIA

David Pesetsky, Massachusetts Institute of Technology, USA

Maciej Piasecki, Wrocław University of Technology, POLAND

Christopher Potts, Stanford University, USA

Louisa Sadler, University of Essex, UNITED KINGDOM

Agata Savary, Université François Rabelais Tours, FRANCE

Sabine Schulte im Walde, Universität Stuttgart, GERMANY

Stuart M. Shieber, Harvard University, USA

Mark Steedman, University of Edinburgh, UNITED KINGDOM

Stan Szpakowicz, School of Electrical Engineering and Computer Science, University of Ottawa, CANADA

Shravan Vasishth, Universität Potsdam, GERMANY

Zygmunt Vetulani, Adam Mickiewicz University, Poznań, POLAND

Aline Villavicencio, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, BRAZIL

Veronika Vincze, University of Szeged, HUNGARY

Yorick Wilks, Florida Institute of Human and Machine Cognition, USA

Shuly Wintner, University of Haifa, ISRAEL

Zdeněk Žabokrtský, Charles University in Prague, CZECH REPUBLIC