November, 9th, 2017

  

 	
	
LOT Announcements / events
LOT Populariseringsprijs/aanmoedigingsprijs 2018, deadline: 9 november 2017

Aan alle taalkundigen in Nederland

Ook dit jaar looft de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap de Populariseringsprijs uit. Hiermee wil LOT stimuleren dat taalwetenschappelijke onderwerpen onder de aandacht van een groter publiek worden gebracht. Vanaf 2017 zal LOT ofwel een aanmoedigingsprijs, ofwel een oeuvreprijs uitreiken. De omvang van de prijs bedraagt in beide gevallen 1000 euro.

De prijs van 2018 zal een aanmoedigingsprijs zijn. Deze is bedoeld voor wetenschappers verbonden aan een Nederlandse universiteit die incidenteel een populariseringsactiviteit ontwikkelen. De prijs is gericht op het helpen realiseren van zo’n populariseringsactiviteit, en is dus bedoeld voor nog niet gepubliceerde of gerealiseerde plannen. Voorbeelden zijn het maken van een korte video, een spel, of het schrijven van een populair-wetenschappelijk artikel.

Om in aanmerking te komen voor de prijs moet een plan worden voorgelegd aan de LOT-jury (2 tot 4 A4-tjes) met twee bijlagen: een financiële begroting en ondersteunend materiaal dat de link met het eigen onderzoek aantoont. Met de prijs van 1000 euro dient het plan te worden verwezenlijkt. Het resultaat/product wordt het jaar na de toekenning tijdens de Grote Taaldag gepresenteerd.

Iedere Nederlandse taalkundige onderzoeker kan maximaal één bijdrage ter beoordeling inzenden. De inzendingen worden beoordeeld door een jury die naast taalkundigen ook redacteuren van een dagblad of tijdschrift zal bevatten.

De uitslag zal bekend gemaakt worden op het Taalgala, een feestelijke bijeenkomst voor alle leden van LOT, AVT en Anéla. Op dezelfde dag wordt ook de AVT-Anéla dissertatieprijs uitgereikt. Het Taalgala vindt plaats op 3 februari 2018 in Utrecht.

De sluitingsdatum voor inzending is verlengd tot en met 9 november 2017. Inzendingen mogen (o.v.v. LOT-populariseringsprijs) naar LOT@uu.nl of per post naar Trans 10, 3512 JK Utrecht. Het reglement is digitaal in te zien via

https://www.lotschool.nl/links/populariseringprijs/reglement

Namens het LOT-bestuur,

Henriette de Swart, Wetenschappelijk directeur

Schultink lecture by Michael Dunn (Uppsala University), VU Amsterdam, 10 January 2018

Michael Dunn, Professor of Language Evolution at Uppsala University is the guest speaker at this Schultink Lecture. Abstract and event details can be found below. This event is open to all.

Date: Wednesday 10th of January

Time: 14.00 - 15.00

Location: VU Main Building, room 15A33

Understanding language through language histories

Behind every attempt to explain the diversity of human language lies a question: What is it exactly that we are trying to explain? How can we characterise the nature of linguistic diversity? It seems inconceivable that the attested languages of the world exhaust the possibilities of linguistic diversity. To recycle SJ Gould's thought experiment of "replaying life's tape", if we replayed the tape of the evolution of languages how much of the repetition would look like the original? What developments in language are inevitable, and what are contingent?

In the study of linguistic diversity we have access to a number of small experiments – the de novodevelopment of Nicaraguan Sign Language, transmission chain experiments with artificial mini-languages – and one big experiment, the “natural experiment” that has resulted in the linguistic diversity observable in the world today. In my research I concentrate on the latter, trying to understand the diversity of language typology not only by observing the diversity which exists, but also by inferring the processes that brought this diversity about. In this effort I am part of a small but growing group of linguists, biologists, and cognitive scientists using computational phylogenetic methods to investigate language diversity as an evolved phenomenon. I will present some recent results touching on the different evolutionary trajectories of different linguistic subsystems, and showing the cumulative effects of social and cognitive biases on language structure over thousands of years.

See also http://evoling.net/

and https://www.lotschool.nl/index.php?cID=3402&ctask=check-out&ccm_token=1509011115:8c75897cfa6d5e0cac7a4f414bfcf6f5

>


Michael Dunn, Professor of Language Evolution at Uppsala University is the guest speaker at this Schultink Lecture. Abstract and event details can be found below. This event is open to all.

Date: Wednesday 10th of January

Time: 14.00 - 15.00

Location: VU Main Building, room 15A33

Understanding language through language histories

Behind every attempt to explain the diversity of human language lies a question: What is it exactly that we are trying to explain? How can we characterise the nature of linguistic diversity? It seems inconceivable that the attested languages of the world exhaust the possibilities of linguistic diversity. To recycle SJ Gould's thought experiment of "replaying life's tape", if we replayed the tape of the evolution of languages how much of the repetition would look like the original? What developments in language are inevitable, and what are contingent?

In the study of linguistic diversity we have access to a number of small experiments – the de novodevelopment of Nicaraguan Sign Language, transmission chain experiments with artificial mini-languages – and one big experiment, the “natural experiment” that has resulted in the linguistic diversity observable in the world today. In my research I concentrate on the latter, trying to understand the diversity of language typology not only by observing the diversity which exists, but also by inferring the processes that brought this diversity about. In this effort I am part of a small but growing group of linguists, biologists, and cognitive scientists using computational phylogenetic methods to investigate language diversity as an evolved phenomenon. I will present some recent results touching on the different evolutionary trajectories of different linguistic subsystems, and showing the cumulative effects of social and cognitive biases on language structure over thousands of years.

See also http://evoling.net/

and https://www.lotschool.nl/index.php?cID=3402&ctask=check-out&ccm_token=1509011115:8c75897cfa6d5e0cac7a4f414bfcf6f5

De Grote Taaldag (AVT, Anéla, LOT), Utrecht, 3 februari 2018

(for English please scrolldown)

DE GROTE TAALDAG

De volgende Grote Taaldag – een gezamenlijk initiatiefvan de AVT, Anéla en LOT – wordt gehouden op zaterdag 3 februari 2018. De Grote Taaldag verenigt de AVT TIN (Taalkunde-in-Nederland)-dag, deANéLA TTiN (Toegepaste-Taalkunde-in-Nederland)-dag en het Taalgala, waaronder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijs uitgereikt wordt. De locatie is, zoalsgebruikelijk, Drift 21 en 25 in Utrecht.

Aanmelding

De kosten voor de gehele dagbedragen €25 voor senior AVT/Anéla-leden, €20 voor junior AVT/Anéla-leden (promovendi, studenten en werkzoekendetaalkundigen) en €50 voor niet-leden. Hierbij inbegrepen zijn een lunch, koffieen thee, en een afsluitende borrel. In verband met de catering wordt u verzochtzich uiterlijk 31 januari 2018 aan temelden (via de website van de AVT: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt) en vóór deze datum het inschrijfgeld over temaken (zie hiervoor de gegevens op het online inschrijfformulier). Op de dag zelf kunt u alleen contantbetalen.

Abstract indienen

Ieder AVT- of Anéla-lid dat op de GTD een lezing wil geven,kan uiterlijk 10 december 2017 een samenvatting van maximaal 170woorden indienen via de website van de AVT (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Als u van plan of bereid bent uw lezing inhet Engels te houden, kunt u dit aangeven met een Engelse titel en samenvattingin plaats van een Nederlandse. U magmaximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur). Delezingen duren 20 minuten, gevolgd door een vragensessie van 5 minuten.

Als u geen bevestiging van ontvangst van uwsamenvatting ontvangt, neemt u contact op met Jenny Audring (j.audring@hum.leidenuniv.nl).Mochten er meer sprekers zijn dan plaatsen in het programma, dan zullen delaatst ontvangen abstracts opgenomen worden als ‘alternates’.

Het programmaboekje (inclusief samenvattingen)zal in januari verschijnen op de website: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. Ook wordt het boekje per e-mail naar alleAVT- en Anéla-leden gestuurd.

Publicaties

AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijkeversie van hun lezing indienen voor Linguisticsin the Netherlands, een internationaal gelezen en peer-reviewde reeks diesinds 1991 door John Benjamins wordt gepubliceerd (http://benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). Linguisticsin the Netherlands heeft een kort publicatietraject: de LIN-bundelverschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de reviewprocedure.Een nieuw voordeel is dat iedere LIN-bundel twee jaar na verschijning ‘openaccess’ toegankelijk is via de website van Benjamins.

Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hunlezing indienen voor The Dutch Journal ofApplied Linguistics.

We kijken er naar uit u op 3 februari in Utrecht tezien!


THE GROTE TAALDAG

The next Grote Taaldag,co-organised by AVT, LOT and Anéla, will be held on Saturday 3 February 2018. The GroteTaaldag combines the AVT TIN-dag (Linguistics-in-the-Netherlands day) andthe Anéla TTiN-dag (Applied-Linguistics-in-the-Netherlands day). The GroteTaaldag will take place in Utrecht, at Drift 21 and 25. The Grote Taaldag alsohosts the annual Taalgala, where the AVT/Anéla Dissertation Prize is awarded.

Registration

The registration fee is €25for senior AVT/Anéla members, €20 forjunior AVT/Anéla members (PhD students, MA students and unaffiliated linguists)and €50 for non-members. The fee includes lunch, coffee and tea, and drinksafterwards. You are kindly requested to register and pay the conference fee bybank transfer by 31 January 2018 at thelatest. For registration, please go to the AVT website (http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt); payment details are providedon the registration form. Onsite payment is only possible in cash.

Abstractsubmission

All AVT and Anéla members areinvited to submit an abstract for the Grote Taaldag 2016. Abstracts should besubmitted no later than 10 December 2017.They should not exceed 170 words, and must be submitted through the AVT website(http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt). Members can submit no more than 2 abstracts (1 as first author, 1 asco-author). Talks last 20 minutes, plus 5 minutes for questions.

Incase you do not receive an automatic confirmation of your submission, pleasecontact Jenny Audring (j.audring@hum.leidenuniv.nl). The available slots in theprogramme will be filled on a first-come-first-served basis.

Theprogramme will be finalised in January, when it will appear on the followingwebsite: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/avt. A programme booklet will alsobe sent to all AVT and Anéla members by e-mail.

Publications

Following the GTD-dag, AVTmembers are invited to submit a written version of their talk to Linguistics in the Netherlands, aninternationally renowned and peer-reviewed journal published by John Benjamins(http://benjamins.com/#catalog/journals/avt/main). An attractive aspect of Linguistics in the Netherlands is itsspeed of publication: the journal appears within six months after notificationof acceptance. A new advantage is that every volume of Linguistics in the Netherlands will become available via openaccess two years after publication.

Anéla members can submit a written version of theirtalk for publication in The Dutch Journalof Applied Linguistics.

We are looking forward to seeing you in Utrecht on 3February!

Kennislink Vakgebied Taalwetenschappen

Kennislink is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied: https://bit.ly/1HM9brF


Actueel:

Waarom praten we niet allemaal even snel?

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/waarom-p...

Sommige mensen praten zó snel, daar is geen speld tussen te krijgen. Zij spreken de woorden niet alleen rap uit, maar bedenken ook vliegensvlug wat ze willen zeggen én vatten dat in een goed geformuleerde zin. Anderen hebben daar veel meer tijd voor nodig. Taalwetenschappers onderzoeken hoe onderlinge variatie in taalverwerking ontstaat.


Moeders passen klankkleur van hun stem aan aan baby

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/moeders-...

Bij kleine kinderen pas je je spraak meestal automatisch aan. Je gebruikt simpele, korte woordjes, en praat wat langzamer, melodieuzer en met een hogere stem. Amerikaanse onderzoekers laten nog een kenmerk van ‘baby talk’ zien: je past de klankkleur van je stem aan.

Facebookpage LOT

New information about the upcoming LOT schools et cetera can also be found on our Facebook page:

https://www.facebook.com/LOT-Landelijke-Onderzoekschool-Taalwetenschap-378098082559910/Lectures / Talks / Seminars /Colloquia
New season Syntax Interface Lectures Utrecht

We are happy to announce a new season of Syntax Interfacelectures, which starts October 9th. Our speakers this season are Cora Pots,Rint Sybesma and Hans Broekhuis.

Important information: The meetings will take place from16.00 until 17.00, at Trans 8, room 0.19 (A.W. de Grootkamer), Utrecht.

For more information on the talks check out our website: www.uu.nl/syntax-interface.

• December 4: Hans Broekhuis (Meertens Institute)

We are looking forward to seeing you this season,

Alberto Frasson and Jorik van Engeland

UiL OTS Colloquium , Utrecht University, Overview sessions 2017-2018

Overview sessions 2017-2018


November 16th Caroline Rowland

December 14th Peter Muysken

January 18th Johan Bos

March 15th Aoju Chen

April 19th -

May 17th Roberta D’Alessandro

June 21st Asifa Majid


Location: Utrecht University, Sweelinckzaal– Drift 21

Time: 15:30

More information: https://uilotscolloquium.wp.hum.uu.nl/


Followed by drinks!

ACLC seminar, University of Amsterdam, 10 November 2017

Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, room 1.04


November 10 2017, 15.15-16.30 uur

Prof. dr. Arjen Versloot, ACLC, professor of Germanic Languages, Faculty of Humanities, University of Amsterdam

The abstract can be found on the ACLC website: here


The Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) organizes a lecture every second Friday.

After the lectures drinks are served at Spuistraat 134, room 4.02.

For more information: aclc-fgw@uva.nl, tel. 020-5252543

UiL OTS Colloquium, Utrecht University, November 16, 2017

UiL OTS Colloquium


Caroline Rowland - Max Planck Institute

What predicts how quickly children learn words?


In this talk, I will present data from computational modelling, corpus analysis and from the multi-method Language05 project to explore why children differ in the speed with which they build their lexicon in the first two years of life. I will describe three studies that show how input diversity, prelinguistic communicative abilities, and statistical learning abilities contribute to individual differences in vocabulary growth. The talk illustrates how we are starting to build a picture of what kinds of learning mechanisms may underpin vocabulary development, and how these mechanisms parse incoming information from the child's environment.


November 16th 2017

15:30 Kanunnikenzaal – Academy Building


Followed by drinks!

Lezingenreeks rondom het thema ‘Kind, taal en gehoor’, LHCA, Amsterdam, 16/23/30 november 2017

16 november 15.30-17.15: Deze leerling hoort slecht, wat nu?

Keynote lezing Prof. dr. Harry Knoors (Radboud Universiteit Nijmegen/Kentalis)

23 november 13.30-17.15 “TOS en meertaligheid: diagnostiek en passend onderwijs”

Diagnosestelling bij meertalige kinderen: Taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis? Dr. Tessel Boerma (Universiteit Utrecht, Sociale wetenschappen)

Meertalige kinderen – de uitdaging van een goede diagnostiek Dr. Petra Bos (VU Toegepaste Taalwetenschap)

Passend professionaliseren Anouk Middelkoop-van Erp, MEd (Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg)

30 november 13.30-17.15 “Geluid, akoestiek en de invloed op spraakverstaan”

Lange termijn effecten van blootstelling aan geluid tijdens de (vroege) jeugd Dr. Irene van Kamp (RIVM, Centrum duurzaamheid, milieu en gezondheid)

Spraakverstaanvaardigheden van kinderen op de basisschool Alieke Breure, MA (VUmc KNO/Audiologie)

Jongeren met een hoorbeperking in het Hoger Onderwijs Kirsten van den Heuij, MA (Hogeschool Rotterdam, kenniscentrum zorginnovatie)

Accreditatie is aangevraagd bij de NVLF en NVKF. Kosten bedragen voor de gehele cursus €160 (€130 voor NVLF/NVKF leden); voor twee van de drie middagen €110 (€90 voor NVLF/NVKF leden); voor een enkele middag €60 (€50 voor NVLF/NVKF leden).

Alle lezingen vinden plaats in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam); lokaal HG10A00 (A-vleugel 10e etage).

Interesse of aanmelden? Mail naar lhca@vumc.nl.

Voor meer informatie: https://www.vumc.nl/afdelingen/lhca/agenda/

LUCL colloquium, Leiden, 17 November 2017

LUCL colloquium


Friday, Nov. 17th, 4.00-5.00 pm

3.30 tea and coffee

Refreshments at the LUCL common room after lecture

Lipsius 227Linguistics and population genetics (DNA):

Reconstructing the origins of Latin America's Black populations

Armin Schwegler

University of California, Irvine

Less than a quarter century ago, reconstructing the precise sub-Saharan origins of descendants of African slaves in the Americas seemed like an impossible task. This was so for at least two reasons: (1) historical records of the transatlantic slave trade were haphazard, and (2) slaves had originated from so many parts of West Africa that specific speech communities in the New World were a priori thought to be the result of heavy ethno-linguistic mixing.

This talk traces how the past 25 years of research have dramatically reversed the former situation, so much so that today some Black speech communities (e.g., Palenque, Colombia) can be traced to highly specific locations in Africa.

Key to this discovery of “Africa roots” has been a multidisciplinary approach that combines the decipherment of (secret) ritual languages (e.g., “Palo Monte”, Cuba), etymological and comparative linguistic analysis, as well as population genetic (DNA) research. A main goal of this talk is to demonstrate how this multi-pronged approach to the origins question has led to the discovery of highly specific African roots.

Amazonian Languages: Work in Progress, Radboud University, Nijmegen, 27 November 2017

Amazonian Languages: Work in Progress


Monday, November 27, 2017

Radboud University, Thomas van Aquinolaan 2, Nijmegen, TvA 2.03.04


10:00Opening

10:15Marie-Claude Mattéi-Müller (Universidad de Caracas)

New multidimensional approach to lexicography and more generally to the study of Amazonian languages: complex issues and some controversial goals of bilingual dictionaries

10:45Marine Vuillermet (CNRS/Dynamique Du Langage UMR 5596, Lyon)

Apprehensional morphology in the Southwestern Amazon

11:15Coffee

11:30Mily Crevels (LUCL, Leiden U)

Body-part prefixes in the Western and Southern Amazon

12:00Luis Miguel Rojas Berscia (MPI/CLS Radboud U)

Ergativity in Shawi: distribution and variation

12:30lunch

13:30Pieter Muysken (Radboud U)

How did Ecuadorian Quechua spread into the Amazon?

14:00Helder Perri Fereira (Radboud U)

Serial and multiverbal constructions in Yanomama


Tuesday morning at 10:30 Helder Perri Fereira will defend his doctoral thesis Yanomama Clause Structure in the Aula, Comeniuslaan.

Lecture by Dorothy Bishop (University of Oxford - UK), UMC Utrecht, 27 November 2017

27 November 2017 - Dorothy Bishop

University of Oxford - UK


Impact of an extra sex chromosome on development:

implications for autism and developmental language disordersLocation:

UMC Utrecht

Auditorium, Part Q, room Q 01.226


Time:

15.00-16.00 hr


Workshops / Conferences / Symposia
Conference ‘Effects of therapy in young and school-age children with developmental language disorders (DLD)’, Utrecht, November 10, 2017

More information: www.taalstaal.nl

TaalStaal 2017
Het effect van behandelingen bij jonge en schoolgaande kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

In lezingen en posterpresentaties komen de volgende onderwerpen aan de orde.

  • Een overzicht van behandelmodellen
  • Het effect van mono- en multidisciplinaire behandelingen
  • Directe en indirecte therapie
  • Inzicht in lopend onderzoek

Internationale sprekers:

  • prof.dr. D. Bishop, University of Oxford UK
  • prof.dr. J.Law, University of Newcastle, UK
  • prof.dr. L. Leonard, Purdue University, Lafayette, Indiana, USA

Locatie:Werkspoorkathedraal Utrecht

Datum: 10 november 2017

Verwacht aantal deelnemers: 600

Aantal sprekers: 8 waarvan 3 internationaal

Aantal posters: indienen voorstel voor poster mogelijk tot 1 juni 2017 (congres@taalstaal.nl)

Organisatoren: Auris, Kentalis, NSDSK, Pento, UU, HU

Abstracts/presentaties

Conference 'Teaching Chinese as a foreign language: Engaging and motivating students in the classroom', Wroclaw, Poland (or online), November 17-19, 2017

Teaching Chinese as a foreign language

Engaging and motivating students in the classroom


Invitation to the Conference


Modern world is in an permanent, total change. Change, that impacts not only economy, politics and natural environment, but also international communication,language and methods of teaching languages. How to make students interested in language? How to focus them even on the hardest grammar points? How to connect fun and knowledge in learinng foreign languages? What are modern methods of activation in teaching foreign languages and how to use them? The University of Wroclaw, Hanban and the Confucius Institute at the University of Wroclaw do invite you to an International Scientific Conference titled "Teaching Chinese as a foreign language. Engaging and motivating students in the classroom".


We recommend the following topics for the conference:

* modern methology of teaching foreign languages;

* modern technology in activation in teaching foreign languages;

* sources and tools of activation in teaching foreign languages;

* methods of activation in teaching foreign languages in workong with different age-groups;

* authoring methods of activation in teaching foreign languages.


We invite philological researchers, foreign language teachers and methodologists, and linguists and e-learning specialist researchers, especially in sinology. We also invite senior researchers as well as doctoral students. We invite philological researchers, foreign language teachers and methodologists, and linguists and elearning specialist researchers, especially in sinology. We also invite senior researchers as well as doctoral students.

The conference will be hosted by the Confucius Institute at the University of Wroclaw, Poland, on 17 – 19 November 2017. The language of the conference will be English. We now invite abstracts for individual papers or posters. The abstracts must be sent attached and anonymous and must not contain more than 300 words (in English).

They should be submitted by 17 October 2017 and sent to the conference e-mail address at: teaching.chinese@uwr.edu.pl. Abstracts sent by doctoral students should be approved by their supervisors (not in the abstracts text, which must remain anonymous, but with the supervisor’s address in the CC field). The conference will be transmitted online via Skype, thus two types of participation will be possible – at the place of the conference and online. If the total number of participants at the place of the conference is fewer than 10, the conference will be organised as an online panel discussion on 17 November 2017. The abstracts will be accepted upon revision by the scientific committee by 25 October 2016.


The final programme of the conference will be released by 10 November 2017. Papers will be grouped into various sessions dedicated to different topic areas of discussion. A poster session is also planned,, i.e. unless there are fewer than 10 poster proposals sent and/or accepted.

Additional information: Every presentation should last no more than 20 minutes and will be followed by a 10-minute discussion. The registration fee is € 120 for participants at the place of the conference and € 40 for online-only participants. The discounted fee for doctoral students is € 80, and € 60 for accompanying persons. If the form of the conference changes from a stationary one (at the place of the conference) to an online panel discussion, the difference in the fee price for participants who sent their proposals to participate at the place of the conference will be returned to their accounts.


The fees should be paid via bank transfer to the following account:

IBAN: PL 80 1090 2398 0000 0001 2002 5457

SWIFT: WBKPPLPP

The address and payment details are as follows:

Uniwersytet Wrocławski

Plac Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

“Teaching Chinese as a foreign language”

The transfer fee should be covered by the sender (OUR).

Fees should be paid by 31 October 2017.

The conference fee includes meals, accommodation and conference

proceedings.

Unfortunately, we are unable to reimburse any travel expenses.

62nd Studentische Tagung Sprachwissenschaft, Nijmegen, November 23-26, 2017

The 62nd StuTS [ʃts] will take place in Nijmegen from November 23 to 26, 2017. The StuTS offers you an interesting programme from linguistics and related disciplines, with expert keynotes, student presentations and workshops, tours and demos, and of course a social programme with the best that Nijmegen has in store for students.

We are looking forward to welcoming all of you in Nijmegen!


For more information: see website

XII Forum for Linguistic Sharing, Lisbon, Portugal, 23-24 November 2017

The Young Researchers Group of CLUNL is pleased to announce the XII Forum for Linguistic Sharing, which will take place on 23 and 24 of November 2017, at Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (Lisbon, Portugal). On 24 November, a Workshop on Language Acquisition will be held with the invited speakers Ana Lúcia Santos (CLUL-­‐FLUL) and Maria Lobo (CLUNL-­‐FCSH). This forum is designed to provide young researchers in linguistics with an opportunity to present and discuss their research in a friendly and intellectually stimulating setting.

For more information, please see:

http://www.clunl.edu.pt/pt/?id=1552&mid=297&lang=pt-pt

Workshop 'Dag van de Nederlandse Zinsbouw', Leiden, December 8, 2017

Dag van de Nederlandse Zinsbouw

Programma elfde editie (2017)

De Dag van de Nederlandse Zinsbouw is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieën) in debat gaan over thema’s die betrekking hebben op de zinsbouw van het Nederlands. Het overkoepelende thema van dit jaar betreft de relatie tussen de synchrone syntaxis van het Nederlands en andere gebieden van de taalkunde. Iedereen is welkom: deelname is gratis.

De belangrijkste informatie vindt u hieronder. Voor praktische informatie en eventuele updates verwijzen wij u naar de DNZ-website.

Tijdstip: 8 december 2017, 9.15-18.00 uur

Locatie: U. Leiden, Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1), zaal 148

Lokale organisatie: Margo van Starkenburg

Programma:

Inloop en welkomstwoord (9.15-9.45)

Dialectologie en NL zinsbouw (9.45-11.00)

Spreker: Jeroen van Craenenbroek (KU Leuven)

Respondent: Reinhild Vandekerckhove (Universiteit Antwerpen)

Semantiek en NL zinsbouw (11.30-12.45):

Spreker: Yoad Winter (Universiteit Utrecht)

Respondent: Mark de Vries (Rijksuniversiteit Groningen)

Stilistiek en NL zinsbouw (13.45-15.30):

Spreker: Arie Verhagen (Universiteit Leiden)

Respondent: Wim Klooster (Hoogleraar emeritus UvA)

Inaugurale rede Sjef Barbiers (16.00-17.30 uur)

Titel: De zonnige toekomst van de Nederlandse taalkunde

locatie: Academiegebouw, Rapenburg 73

Conference 'SMART Animals: Highlighting the contributions from the humanities to cognitive science', Amsterdam, December 6-8, 2017

Conference Announcement

6-8 December 2017: Smart Animals

The Second Amsterdam SMART Cognitive Science Conference


SMART Animals: Highlighting the contributions from the humanities to cognitive science

We would like to invite you to the Second Amsterdam SMART Cognitive Science Conference, organized by the Faculty of Humanities of the University of Amsterdam on 6-8 December 2017, in Amsterdam, The Netherlands.

We are happy to announce the keynote speakers of the conference:

Professor Frans de Waal (Emory University and Utrecht University), Cognitive Continuity: A Kingdom Full of Special Mental Capacities, December 6th 5:00 p.m. in the Zuiderkerk

Professor Elizabeth Spelke (Harvard University), Core knowledge in human and animal minds, December 7th 6:00 p.m. in the Zuiderkerk

Professor Kristin Andrews (York University), Normative Practice in Other Animals, December 8th 6:00 p.m. in the Zuiderkerk

Topics to be addressed at this conference deal with animal cognition in the large sense. Besides the evening lectures, there will be full-day workshops around this theme on all conference days. Please consult the conference webpage for details about the schedule and specific locations.

The conference is free of charge. Due to space limitations, however, you will need to formally register to be allowed in the workshop or lecture rooms. We therefore encourage you to register as soon as possible. The deadline for registration is November 15th. You can find the link to the registration form here.

SMART is an acronym for Speech & language, Music, Art, Reasoning & Thought. We organize lectures, conferences, and discussions to highlight the important contributions to cognitive science from the humanities.

WAP Symposium 'Verschillend taalvaardig - diagnostiek en didactiek', Amsterdam, January 20, 2018

VERSCHILLEND TAALVAARDIG - DIAGNOSTIEK EN DIDACTIEK

WAP-SYMPOSIUM, 20 JANUARI 2018, OBA-AMSTERDAM

Hoe gaan we in de zorg en het onderwijs om met verschillen in taalvaardigheid? Het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP) viert het 7e lustrum met een symposium waarin deze vraag centraal staat.

We bieden een veelzijdig programma aan met vier verschillende stromingen: differentiaaldiagnostiek, het leren van een tweede taal, verschillen in de klas, en schoolsucces.

De keynote-sprekers zijn dr. Elma Blom (Universiteit Utrecht) en prof.dr. Maaike Hajer (Hogeschool Utrecht en Universiteit van Malmö).

• Benieuwd naar het hele programma? Kijk dan op onze website www.hetwap.nl .

• Benieuwd naar het onderzoek van prof. dr. Maaike Hajer? Klik dan HIER.

• Benieuwd naar de lezing van dr. Elma Blom? Bekijk dan hier de trailer van het symposium:

WE VERWELKOMEN U GRAAG OP 20 JANUARI 2018 IN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN AMSTERDAM (OBA).


Vriendelijke groet van de symposiumcommissie,

Iris Duinmeijer, Camille Welie, Floor Banning, Suzanne van Norden, Margreet van Koert, Tessel Boerma & Akke de BlauwConference 'Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics', Ahwaz, Iran, February 1-2, 2018

Title of conference: The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics

Date: 1-2 February, 2018

Venue: Ahwaz, Iran

Website: http://llld.ir/en/

The Second International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics is organized by Pazoheshgaran Andishmand Institute (Ahwaz, Iran) in association with different universities such as Shahid Chemran University of Ahvaz.

The conference will be dedicated to current issues of different languages and dialects such as Persian, Arabic, Kurdish and Turkish.

Academics and university lecturers are cordially invited to present their research regarding current issues of different languages, dialects and linguistics in English, Arabic or Persian. Such an approach suggests that a linguistic study is no longer limited within a certain field; knowledge from different fields cultivates diversity in linguistic study. Recognizing this trend, the conference organizing committee aims to provide a platform for researchers and scholars from various fields to exchange ideas.

The selective papers of the conference will be published in journals such as Journal of English Language Teaching and will be indexed in CIVILICA (All the services regarding publication and index of the articles are free of charge).Sociolinguistics circle 2018, Maastricht University, April 6, 2018

The Sociolinguistics Circle aims at bringing together students and researchers of language variation, sociolinguistics and social dynamics of language with a connection to the Low Countries. The initiative organizes conferences and meetings about sociolinguistics.


The first of these was hosted by the University of Groningen in March 2014, the second one by Ghent University 2015, the third one by Radboud University 2016, the fourth one by Tilburg University 2017. The 2018 edition will be hosted by Maastricht University, and will take place on 6 april 2018. For this fifth edition, we invite BA and MA students to submit their work for (poster) presentation.zie: https://sociolinguisticscircle2018.wordpress.com/

Conference on Frisian Humanities, Leeuwarden, 23-26 April 2018

The Fryske Akademy organizes its 1st Conference on Frisian Humanities

Date

23 to 26 April 2018

Location

City Theatre "De Harmonie" in Leeuwarden

The event is part of ‘Lân fan taal’ (country of languages) of Leeuwarden-Fryslân European Capital of Culture.

The conference aims to provide a forum for scientific debate with an international perspective about language and culture in Frisian regions.

The Conference on Frisian Humanities consists of a series of five symposia, focusing on the following topics:

23-24 April

- Language and Linguistics

- Literature (Dutch conference)

- Medieval Frisia

25-26 April

- Multilingualism

- Urban Histories

Please mark the dates on your calendar. More information (about programme content, registration as well as proposal submission) will follow soon.

Contact organization

info@frisianhumanities.nl or call +31 (0)58 2045200

UNILOG-World Congress and School on Universal Logic, Vichy, France, June 16-26, 2018

The 6th UNILOG - WORLD CONGRESS AND SCHOOL ON UNIVERSAL LOGIC

will take place in Vichy, France, June 16-26, 2018

after previous editions in Montreux 2005, Xi'an 2007, Lisbon 2010, Rio

2013 and Istanbul 2015:

http://www.uni-log.org/vichy2018


Along these years UNILOG has been a leading international logical event

with the participation of many famous logicians such as Wilfrid Hodges,

Daniele Mundici, Saul Kripke, Jaakko Hintikka, Dov Gabbay, Arnon Avron,

Benedikt Löwe, David Makinson, Yde Venema, Newton da Costa, Mike Dunn,

Val Goranko, Yuri Gurevich, Janusz Czelakowski, Stephen Read, Sara Negri,

Arnold Koslow, Peter Schröder-Heister, Gila Sher, Hiroakira Ono, John Corcoran,

Hartry Field, Gerhard Jaeger, Ernest Lepore, Marcus Kracht, Melvin Fitting,

Luciano Floridi, Patrick Blackburn, Jan Wolenski, Krister Segerberg,

Dale Jacquette, Sun-Joo Shin, Jouko Väänänen, John Woods and many

more.


UNILOG is a logic event in a broad sense. It gathers people from many horizons

(philosophy, mathematics, linguistics, computer science, semiotics, cognitive science ...)

and the idea is to promote interaction between all these people.


The previous edition in Istanbul gathered more than 400 logicians from

about 50 different countries.

For the 6th edition we will follow a similar format:

- A school of logic of 5 days with 30 tutorials

- A congress of 6 days with about 30 sessions/workshops

- Award of Logic Prizes from about 10 countries

- A secret speaker (speaker whose identity is revealed only at the time

of her / its / his speech).


Vichy is a charming relaxing thermal city at the middle of France,

developed by Napoleon III in the second half of the 19th century, who in

particular created beautiful parks with species of trees from all over

the world. Vichy, in the Duchy of Bourbon, a region full of castles,

is a small city, where it is possible to go everywhere just by walking.

The event will take place at the university campus nearby the Celestins spring,

the banks of the Allier river (where it is possible to swim) and the city center.

June is a very nice time to be in Vichy with lots of animations,

including on June 21 a very lively musical day celebrating summertime.


Deadline to submit an abstract: September 15, 2017


Looking forward to seeing you in Vichy in June 2018

Jean-Yves Beziau (University of Brazil, Rio de Janeiro and Ecole Normale Supérieure, Paris)

Christophe Rey (University Clermont Auvergne, CNRS, LIMOS)

Organizers of UNILOG'2018

Job Announcements / Vacancies
PhD position in Language Acquisition, Paderborn, Germany, deadline: November 10, 2017

PhD POSITION IN LANGUAGE ACQUISITION


Applications are invited for a 3-year PhD position within an interdisciplinary project EcoGest funded by the DFG (German Research Foundation). The project aims at investigating and modeling developmental change in gestural behavior with regard to different communicative genres and individual differences in spatial cognition. The successful applicant will work under the supervision of Dr Katharina J. Rohlfing, Paderborn University (Germany) in the SprachSpielLabor and with the project team to carry-out longitudinal research focussing on gestural and verbal behavior of 4- and 5-year-olds. Experience in conducting empirical research on language acquisition or communication applying coding multimodal behaviors within ELAN is desirable. Methods used include behavioral observations using coding schemas and transcription tools (ELAN) and statistical analyses of the data.

The position will start from January 2017.


Closing date for applications: 10th November, 2017.


For further details on the project, please see the project website.


To apply, send an application as a PDF to katharina.rohlfing@upb.de

Assistant Professor in neurolinguistics or psycholinguistics, University of Florida, deadline: November 15, 2017

Assistant Professor in neurolinguistics or psycholinguistics (Tenure Track)

University of Florida, Department of Linguistics, Gainesville, Florida


Start Date: August 16, 2018

Contact: Edith Kaan, psycholinguistics@lin.ufl.edu

Application Deadline: November 15, 2017


The University of Florida invites applications for a tenure-track appointment in neuro/psycholinguistics at the rank of assistant professor, effective August 16, 2018. Applicants are expected to have a Ph.D. in linguistics, psychology, or a closely-related field, and a primary specialization in neuro/psycholinguistics. Candidates must hold the Ph.D. by the starting date.


The successful candidate will be expected to 1) maintain an active research agenda, 2) apply for and obtain external research funding, 3) teach four courses per academic year at the undergraduate and graduate level, 4) provide service to the department, the university, and the profession, and 5) collaborate with faculty in other units on campus, such as the McKnight Brain Institute.


The Department is committed to creating an environment that affirms diversity across a variety of dimensions, including ability, class, ethnicity/race, gender identity and expression. We particularly welcome applicants who can contribute to such an environment through their scholarship, teaching, mentoring, and professional service. The university and greater Gainesville community enjoy a diversity of culture, music, restaurants, year-round outdoor recreational activity, and social opportunities, including organizations that support the interests of people from varied backgrounds.

Salary is competitive, commensurate with qualifications and experience and includes a full benefits package.

The Linguistics Department at the University of Florida is a vibrant and congenial unit consisting of 9 full-time faculty and 11 affiliated faculty in the departments of Anthropology; Languages, Literatures, and Cultures; Spanish and Portuguese; and Speech, Language, and Hearing Sciences. We offer a B.A., M.A. and Ph.D. in Linguistics, as well as an undergraduate minor in TESOL and a graduate certificate in Second Language Acquisition and Teaching. We have faculty expertise in a wide range of linguistic subfields with specializations in language documentation, African linguistics, sociolinguistics, psycholinguistics, and the core areas. UF Linguistics will be hosting the Institute on Collaborative Language Research (CoLang) in Summer 2018. Please see our website, lin.ufl.edu, for more information about the department.

The Evelyn F. & William L. McKnight Brain Institute is one of the world's largest research institutions devoted to the brain. It houses several research-dedicated MRI scanners, among which two 3T scanners for research with human participants. The Institute’s research and educational programs incorporate over 300 faculty members from 51 academic departments and 10 colleges. For more information, please visit http://www.mbi.ufl.edu

For full consideration, applications must be submitted online at http://explore.jobs.ufl.edu/cw/en-us/job/504736/ and must include: (1) a brief cover letter, (2) a statement of teaching and research interests, (3) a CV, sample publications, (4) the names and email addresses for three references, and (5) representative teaching evaluations if available. After initial review, letters of recommendation will be requested for selected applicants. Review of applications will begin on November 15, 2017 and will continue until the position is filled.

The final candidate will be required to provide an official transcript to the department upon hire. A transcript will not be considered "official" if a designation of "Issued to Student" is visible. Degrees earned from an educational institution outside of the United States require evaluation by a professional credentialing service provider approved by the National Association of Credential Evaluation Services (NACES), which can be found at http://www.naces.org/.

The University of Florida is an Equal Opportunity Employer dedicated to building a broadly diverse and inclusive faculty and staff. The University of Florida invites all qualified applicants, including minorities, women, veterans, and individuals with disabilities to apply. The University of Florida is a public institution and subject to all requirements under Florida Sunshine and Public Record laws.

Contact: Edith Kaan, psycholinguistics@lin.ufl.edu

Hoogleraar Taal en communicatie, Vrije Universiteit Amsterdam, deadline: 19 november 2017

Vacature voor een hoogleraar Taal en communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (deadline 19 november 2017)


De Vrije Universiteit zoekt een hoogleraar Taal en communicatie voor de gelijknamige leerstoelgroep en de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW). De opleiding start per 1 september 2018 een internationale bachelorvariant Language and media, waaraan de hoogleraar een belangrijke bijdrage zal leveren. Meer informatie in de bijlage en op: https://vu.nl/nl/werken-bij-de-vu/vacatures/2017/17284FullProfessorLanguageandCommunication.asp.

De deadline voor sollicitaties is 19 november 2017.

Onderzoeksmedewerker Meertalig taalaanbod, Amsterdam, deadline: November 24, 2017
Onderzoekmedewerker

Faculteit der Geesteswetenschappen – Afdeling Onderzoek

Publicatiedatum: 6 november 2017

Opleidingsniveau: Universitair

Salarisindicatie: €2.709 tot €3.722 bruto per maand, op basis van 38 uur per week

Sluitingsdatum: 24 november 2017

Functieomvang: 22.8 uur per week

Vacaturenummer17-558

Het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC), een van de onderzoeksinstituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen, zoekt een kandidaat voor de functie van onderzoekmedewerker vanwege onderzoek dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De plaats van de onderzoekmedewerker valt binnen de afdeling Neerlandistiek en de onderzoeksgroep Cognitive Approaches to Second Language Acquisition (CASLA). De kandidaat zal deel uitmaken van een team dat onderzoek gaat verrichten naar de impact van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het projectteam bestaat uit twee promovendi, een postdoctoraal onderzoeker en een onderzoekmedewerker. Het project wordt begeleid door staf van de afdeling Neerlandistiek.


Werkzaamheden


Het project waarvoor kandidaten geworven wordt behelst een longitudinale evaluatie van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. In gezinssituaties is de ontwikkeling van meertalige kinderen veelvuldig onderzocht en de uitkomsten zijn steevast bemoedigend: het laat zien dat kinderen die in een meertalige situatie opgroeien over het algemeen probleemloos twee of zelfs drie talen vloeiend kunnen leren gebruiken. Het effect van meertalig taalaanbod op de opvang is nog weinig onderzocht, omdat het niet vaak voorkomt en vaak ook niet is toegestaan. In dit project wordt onderzocht hoe meertalig taalaanbod op kindcentra de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de bezoekende kinderen beïnvloedt. Het zoekt niet alleen antwoorden op fundamentele vragen over meertalig opgroeien, maar beoogt nadrukkelijk ook antwoorden te vinden op sociaal-maatschappelijke vragen over meertalige opvang ten behoeve van beleidsvorming op dit terrein. Het onderzoek is opgedeeld in drie deelprojecten.


Elk project heeft één uitvoerder, maar onderlinge samenwerking is cruciaal. In project I wordt de impact van meertalige opvang onderzocht op de ontwikkeling van de Nederlandse woordenschat en de grammaticale vaardigheden van kinderen met het Nederlands als moedertaal. In project II wordt het effect van meertalige instructie onderzocht op de ontwikkeling van de tweedetaalvaardigheid (de instructietaal). Project III gaat over de rol van de moedertaal in de ontwikkeling van de tweedetaalvaardigheid. Voor project I en II worden promovendi gezocht; voor project III een post-doctoraal onderzoeker. Het project wordt ondersteund door de wetenschappelijk medewerker. De onderzoekmedewerker is een volwaardig lid van het onderzoeksteam.


Tot de taken van de kandidaat behoren:

-het verzorgen van de logistiek en de planning van de dataverzameling;

-secretariële en projectondersteunende werkzaamheden;

-het onderhouden van contacten met kindcentra ten behoeve van planning en organisatie;

-het onderhouden van oudercontacten en het verzamelen van data (telefonisch en online) onder ouders;

-het verzorgen van nieuwsbrieven voor ouders en kindcentra en het helpen bij het schrijven van rapportages.


Profiel


De kandidaat is enthousiast, en echte teamplayer en in staat nauwkeurig, efficiënt en zelfstandig te werken. Verder beschikt de kandidaat over:

-een academisch denk- en werkniveau;

-uitstekende organisatievaardigheden, blijkend uit relevante ervaring op het gebied van projectmanagement en –organisatie;

-bij voorkeur kennis over en affiniteit met de doelgroep;

-uitstekende communicatieve vaardigheden;

-uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands;

-uitstekende mondelinge beheersing van het Engels.


Inlichtingen

Voor meer informatie en een uitgebreide projectbeschrijving kunt u contact opnemen met:

prof. dr. F. Kuiken, projectcoördinator

T: +31 (0)20 525 3850)

dr. S. Aalberse, begeleiding project I

T: +31 (0)20 525 4721 en

dr. S. Andringa, dagelijkse begeleiding

T: +31 (0)20 525 8318


Aanstelling

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt de aanstelling met 3 jaar verlengd tot een totale aanstellingsduur van 4 jaar. Salariëring voor de aanstelling bij de UvA is conform de Cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, €2.709 tot maximaal €3.722 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling (schaal 9). De aanstelling start op 1 februari 2018. De kandidaat wordt aangesteld bij de afdeling onderzoek van de Faculteit der Geesteswetenschappen, en geplaatst op de afdeling Neerlandistiek.


Sollicitatie


U kunt uw sollicitatiebrief sturen naar solliciteren2017-fgw@uva.nl.

-Uw sollicitatie omvat:

-een in het Nederlands geschreven motivatiebrief;

-uw curriculum vitae;

-de contactgegevens van 2 referenten.


Reageren op deze vacature kan tot en met 24 november 2017 via de website. #LI-POST

>

Onderzoekmedewerker

Faculteit der Geesteswetenschappen – Afdeling Onderzoek

Publicatiedatum: 6 november 2017

Opleidingsniveau: Universitair

Salarisindicatie: €2.709 tot €3.722 bruto per maand, op basis van 38 uur per week

Sluitingsdatum: 24 november 2017

Functieomvang: 22.8 uur per week

Vacaturenummer17-558

Het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC), een van de onderzoeksinstituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen, zoekt een kandidaat voor de functie van onderzoekmedewerker vanwege onderzoek dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De plaats van de onderzoekmedewerker valt binnen de afdeling Neerlandistiek en de onderzoeksgroep Cognitive Approaches to Second Language Acquisition (CASLA). De kandidaat zal deel uitmaken van een team dat onderzoek gaat verrichten naar de impact van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het projectteam bestaat uit twee promovendi, een postdoctoraal onderzoeker en een onderzoekmedewerker. Het project wordt begeleid door staf van de afdeling Neerlandistiek.


Werkzaamheden


Het project waarvoor kandidaten geworven wordt behelst een longitudinale evaluatie van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. In gezinssituaties is de ontwikkeling van meertalige kinderen veelvuldig onderzocht en de uitkomsten zijn steevast bemoedigend: het laat zien dat kinderen die in een meertalige situatie opgroeien over het algemeen probleemloos twee of zelfs drie talen vloeiend kunnen leren gebruiken. Het effect van meertalig taalaanbod op de opvang is nog weinig onderzocht, omdat het niet vaak voorkomt en vaak ook niet is toegestaan. In dit project wordt onderzocht hoe meertalig taalaanbod op kindcentra de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de bezoekende kinderen beïnvloedt. Het zoekt niet alleen antwoorden op fundamentele vragen over meertalig opgroeien, maar beoogt nadrukkelijk ook antwoorden te vinden op sociaal-maatschappelijke vragen over meertalige opvang ten behoeve van beleidsvorming op dit terrein. Het onderzoek is opgedeeld in drie deelprojecten.


Elk project heeft één uitvoerder, maar onderlinge samenwerking is cruciaal. In project I wordt de impact van meertalige opvang onderzocht op de ontwikkeling van de Nederlandse woordenschat en de grammaticale vaardigheden van kinderen met het Nederlands als moedertaal. In project II wordt het effect van meertalige instructie onderzocht op de ontwikkeling van de tweedetaalvaardigheid (de instructietaal). Project III gaat over de rol van de moedertaal in de ontwikkeling van de tweedetaalvaardigheid. Voor project I en II worden promovendi gezocht; voor project III een post-doctoraal onderzoeker. Het project wordt ondersteund door de wetenschappelijk medewerker. De onderzoekmedewerker is een volwaardig lid van het onderzoeksteam.


Tot de taken van de kandidaat behoren:

-het verzorgen van de logistiek en de planning van de dataverzameling;

-secretariële en projectondersteunende werkzaamheden;

-het onderhouden van contacten met kindcentra ten behoeve van planning en organisatie;

-het onderhouden van oudercontacten en het verzamelen van data (telefonisch en online) onder ouders;

-het verzorgen van nieuwsbrieven voor ouders en kindcentra en het helpen bij het schrijven van rapportages.


Profiel


De kandidaat is enthousiast, en echte teamplayer en in staat nauwkeurig, efficiënt en zelfstandig te werken. Verder beschikt de kandidaat over:

-een academisch denk- en werkniveau;

-uitstekende organisatievaardigheden, blijkend uit relevante ervaring op het gebied van projectmanagement en –organisatie;

-bij voorkeur kennis over en affiniteit met de doelgroep;

-uitstekende communicatieve vaardigheden;

-uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van Nederlands;

-uitstekende mondelinge beheersing van het Engels.


Inlichtingen

Voor meer informatie en een uitgebreide projectbeschrijving kunt u contact opnemen met:

prof. dr. F. Kuiken, projectcoördinator

T: +31 (0)20 525 3850)

dr. S. Aalberse, begeleiding project I

T: +31 (0)20 525 4721 en

dr. S. Andringa, dagelijkse begeleiding

T: +31 (0)20 525 8318


Aanstelling

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt de aanstelling met 3 jaar verlengd tot een totale aanstellingsduur van 4 jaar. Salariëring voor de aanstelling bij de UvA is conform de Cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, €2.709 tot maximaal €3.722 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling (schaal 9). De aanstelling start op 1 februari 2018. De kandidaat wordt aangesteld bij de afdeling onderzoek van de Faculteit der Geesteswetenschappen, en geplaatst op de afdeling Neerlandistiek.


Sollicitatie


U kunt uw sollicitatiebrief sturen naar solliciteren2017-fgw@uva.nl.

-Uw sollicitatie omvat:

-een in het Nederlands geschreven motivatiebrief;

-uw curriculum vitae;

-de contactgegevens van 2 referenten.


Reageren op deze vacature kan tot en met 24 november 2017 via de website. #LI-POST

PhD positions Meertalig taalaanbod, Amsterdam, deadline: November 24, 2017

Promovendus meertalig taalaanbod

Faculteit der Geesteswetenschappen – Amsterdam Center for Language and Communication

Publicatiedatum: 6 november 2017

Opleidingsniveau: Universitair

Salarisindicatie: €2.222 tot €2.840 bruto per maand, op basis van 38 uur per week

Sluitingsdatum: 24 november 2017

Functieomvang: 30.4 uur per week

Vacaturenummer: 17-559

Het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC), een van de onderzoeksinstituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen, zoekt twee promovendi vanwege onderzoek dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De promotieplaatsen vallen binnen de afdeling Neerlandistiek en de onderzoeksgroep Cognitive Approaches to Second Language Acquisition (CASLA). De kandidaten zullen deel uitmaken van een team dat onderzoek gaat verrichten naar de impact van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Naast twee promovendi bestaat het projectteam uit een postdoctoraal onderzoeker en een wetenschappelijk medewerker. Het project wordt begeleid door staf van de afdeling Neerlandistiek.


Projectomschrijving en werkzaamheden

Het project waarvoor kandidaten worden geworven behelst een longitudinale evaluatie van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. In gezinssituaties is de ontwikkeling van meertalige kinderen veelvuldig onderzocht en de uitkomsten zijn steevast bemoedigend: het laat zien dat kinderen die in een meertalige situatie opgroeien over het algemeen probleemloos twee of zelfs drie talen vloeiend kunnen leren gebruiken. Het effect van meertalig taalaanbod op de opvang is nog weinig onderzocht, omdat het niet vaak voorkomt en vaak ook niet is toegestaan. In dit project wordt onderzocht hoe meertalig taalaanbod op kindcentra de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de bezoekende kinderen beïnvloedt. Het zoekt niet alleen antwoorden op fundamentele vragen over meertalig opgroeien, maar beoogt nadrukkelijk ook antwoorden te vinden op sociaal-maatschappelijke vragen over meertalige opvang ten behoeve van beleidsvorming op dit terrein. Het onderzoek is opgedeeld in drie deelprojecten. Elk project heeft één uitvoerder, maar onderlinge samenwerking is cruciaal. In project I wordt de impact van meertalige opvang onderzocht op de ontwikkeling van de Nederlandse woordenschat en de grammaticale vaardigheden van kinderen met Nederlands als moedertaal. In project II wordt het effect van meertalige instructie onderzocht op de ontwikkeling van de tweedetaalvaardigheid (de instructietaal). Project III gaat over de rol van de moedertaal in de ontwikkeling van de tweedetaalvaardigheid. Voor project I en II worden promovendi gezocht; voor project III een postdoctoraal onderzoeker.


Tot de taken behoren:

-het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van het experimentele onderzoek, inclusief instrumentselectie, -ontwikkeling en het verzamelen van onderzoeksgegevens op locatie;

-het succesvol uitvoeren van het eigen deelproject;

-het regelmatig presenteren en beschrijven van uitkomsten ten behoeve van congressen en publicaties;

-het organiseren van expertmeetings en voorlichtingsbijeenkomsten en het verzorgen van input voor nieuwsbrieven;

-het schrijven en verdedigen van een academisch proefschrift binnen vier jaar;

-participeren in het opleidingsprogramma van het ACLC.


Het geven van colleges behoort niet tot de taken van de aan te stellen kandidaten, maar kan waar mogelijk via een uitbreiding van de aanstelling gerealiseerd worden.


Profiel

De promovendus is enthousiast en zeer gemotiveerd om van dit project een succes te maken. Bovenal is de kandidaat uitstekend in staat om in teamverband te werken. Verder beschikt de promovendus over:

-een Research Masterdiploma Linguistics of soortgelijk, of een andere voor het onderzoek relevant masterdiploma met ruime en relevante onderzoekservaring;

-aantoonbare kennis op het gebied van de Nederlandse taalkunde (project I);

-aantoonbare kennis op het gebied van meertaligheid en tweedetaalverwerving (project II);

-affiniteit met en passie voor experimenteel en toegepast onderzoek;

-bij voorkeur kennis over en affiniteit met de doelgroep;

-uistekende vaardigheden om met jonge kinderen om te gaan;

-beheersing van het Nederlands op het niveau van moedertaalsprekers;

-uistekende beheersing van het Engels en bij voorkeur goede beheersing van het Frans;

-uitstekende communicatieve vaardigheden;

-uitstekende vaardigheden om met jonge kinderen om te gaan.


Inlichtingen

Voor meer informatie en een uitgebreide projectbeschrijving kunt u contact opnemen met:

prof. dr. F. Kuiken, projectcoördinator

T: +31 (0)20 525 3850

dr. S. Aalberse, begeleiding project

T: +31 (0)20 525 4721 en

dr. S. Andringa, dagelijkse begeleiding project II

T: +31 (0)20 525 8318


Aanstelling

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt de aanstelling met 3 jaar verlengd tot een totale aanstellingsduur van 4 jaar. Een verklaring van goed gedrag is voorwaarde voor aanstelling. Salariëring voor de aanstelling bij de UvA is conform de Cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt bij indiensttreding €2.222 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. Het maximumsalaris bedraagt €2.840 bruto per maand. De aanstelling start op 1 februari 2018. De promovendus wordt aangesteld bij het ACLC en geplaatst op de afdeling Neerlandistiek van de Faculteit der Geesteswetenschappen, locatie PC Hoofthuis.


Sollicitatie

U kunt uw sollicitatiebrief sturen naar solliciteren2017-fgw@uva.nl.

Uw sollicitatie omvat:

een in het Nederlands geschreven motivatiebrief;

uw curriculum vitae en publicatielijst;

cijferlijsten van bachelor en master;

de contactgegevens van 2 referenten.


Maak in uw brief uw voorkeur kenbaar voor een van de twee aangeboden projecten, als u die heeft.


Reageren op deze vacature kan tot en met 24 november 2017 via de website. #LI-DNP

Postdoc position Meertalig taalaanbod, Amsterdam, deadline: November 24, 2017

Postdoctoraal onderzoeker

Faculteit der Geesteswetenschappen – Afdeling Neerlandistiek


Publicatiedatum: 6 november 2017

Opleidingsniveau: Universitair

Salarisindicatie: €2.588 tot €4.084 bruto per maand, op basis van 38 uur per week

Sluitingsdatum: 24 november 2017

Functieomvang: 22.8 uur per week

Vacaturenummer:17-557

Het Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC), een van de onderzoeksinstituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen, zoekt een kandidaat voor de functie van postdoctoraal onderzoeker vanwege onderzoek dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De postdocplaats valt binnen de afdeling Neerlandistiek en de onderzoeksgroep Cognitive Approaches to Second Language Acquisition (CASLA). De kandidaat zal deel uitmaken van een team dat onderzoek gaat verrichten naar de impact van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Naast een postdoctoraal onderzoeker bestaat het project team uit twee promovendi en een wetenschappelijk medewerker; het project wordt begeleid door staf van afdeling Neerlandistiek.


Projectomschrijving en werkzaamheden

Het project waarvoor kandidaten geworven wordt behelst een longitudinale evaluatie van meertalig taalaanbod op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. In gezinssituaties is de ontwikkeling van meertalige kinderen veelvuldig onderzocht en de uitkomsten zijn steevast bemoedigend: het laat zien dat kinderen die in een meertalige situatie opgroeien over het algemeen probleemloos twee of zelfs drie talen vloeiend kunnen leren gebruiken. Het effect van meertalig taalaanbod op de opvang is nog weinig onderzocht, omdat het niet vaak voorkomt en vaak ook niet is toegestaan. In dit project wordt onderzocht hoe meertalig taalaanbod op kindcentra de ontwikkeling van de taalvaardigheid van de bezoekende kinderen beïnvloedt. Het zoekt niet alleen antwoorden op fundamentele vragen over meertalig opgroeien, maar beoogt nadrukkelijk ook antwoorden te vinden op sociaal-maatschappelijke vragen over meertalige opvang ten behoeve van beleidsvorming op dit terrein. Het onderzoek is opgedeeld in drie deelprojecten. Elk project heeft één uitvoerder, maar onderlinge samenwerking is cruciaal. In project I wordt de impact van meertalige opvang onderzocht op de ontwikkeling van de Nederlandse woordenschat en de grammaticale vaardigheden van kinderen met het Nederlands als moedertaal. In project II wordt het effect van meertalige instructie onderzocht op de ontwikkeling van de tweedetaalvaardigheid (de instructietaal). Project III gaat over de rol van de moedertaal in de ontwikkeling van de tweedetaalvaardigheid. Voor project I en II worden promovendi gezocht. Voor het derde project wordt een postdoctoraal onderzoeker gezocht.


Tot de taken van deze postdoctoraal onderzoeker behoren het:

-gezamenlijk opzetten en uitvoeren van het experimentele onderzoek, inclusief instrumentselectie, -ontwikkeling en het verzamelen van onderzoekgegevens op locatie;

-succesvol uitvoeren van het eigen deelproject;

-mede-coördineren van de dagelijkse projectwerkzaamheden;

-mede-begeleiden van projecten I en II;

-regelmatig presenteren en beschrijven van uitkomsten ten behoeve van congressen en publicaties;

-organiseren van expertmeetings en voorlichtingsbijeenkomsten en het verzorgen van input voor nieuwsbrieven.

Het geven van colleges behoort niet tot de taken van de aan te stellen kandidaat, maar kan waar mogelijk via een uitbreiding van de aanstelling gerealiseerd worden.


Profiel

De kandidaat is enthousiast en zeer gemotiveerd om van dit project een succes te maken. De kandidaat is bovenal uitstekend in staat om in teamverband te werken. De kandidaat is gepromoveerd of bijna gepromoveerd op een voor dit onderzoek relevant terrein. Verder beschikt de kandidaat over:

-aantoonbare taalwetenschappelijke kennis op het gebied van meertaligheid en tweedetaalverwerving;

-ruime ervaring met en passie voor experimenteel en toegepast onderzoek;

-goede statistische en methodologische vaardigheden;

-beheersing van het Nederlands op het niveau van moedertaalsprekers;

-uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels en bij voorkeur goede beheersing van het Frans;

-uitstekende communicatieve vaardigheden;

-goede projectmanagementvaardigheden;

-bij voorkeur kennis over en affiniteit met de doelgroep;

-uitstekende vaardigheden om met jonge kinderen om te gaan.


Inlichtingen

Voor meer informatie en een uitgebreide projectbeschrijving kunt u contact opnemen met:

prof. dr. F. Kuiken, projectcoördinator

T: +31 (0)20 525 3850)

dr. S. Aalberse, begeleiding project

T: +31 (0)20 525 4721 en

dr. S. Andringa, dagelijkse begeleiding

T: +31 (0)20 525 8318


Aanstelling

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt de aanstelling met 3 jaar verlengd tot een totale aanstellingsduur van 4 jaar. Een verklaring van goed gedrag is voorwaarde voor aanstelling. Salariëring voor de aanstelling bij de UvA is conform de Cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, minimaal €2.588 tot maximaal €4.084 bruto per maand bij een voltijds aanstelling.


De aanstelling start op 1 februari 2018. De kandidaat wordt lid van het ACLC en wordt aangesteld bij de afdeling Neerlandistiek van de Faculteit der Geesteswetenschappen, locatie PC Hoofthuis.


Sollicitatie

U kunt uw sollicitatiebrief sturen naar solliciteren2017-fgw@uva.nl.


Uw sollicitatie omvat:

-een in het Nederlands geschreven motivatiebrief;

-uw curriculum vitae en publicatielijst;

-de contactgegevens van 2 referenten.


Reageren op deze vacature kan tot en met 24 november 2017 via de website. #LI-DNP

PhD position linguistics/historical linguistics, University of Tübingen, Germany, deadline: 30 November 2017

Doctoral position (E 13 TV-L, 65%)

DFG Center for Advanced Studies, „Words, Bones, Genes, Tools“

The University of Tübingen offers one

doctoral position (E 13 TV-L, 65%)

in the junior research group “The language dynamics of the ancient Central Andes”. The position will be available from March 1st 2018 and run for three years.

The newly established junior research group is directed by Dr. Matthias Urban, and is associated with the DFG Center for Advanced Studies “Words, Bones, Genes, Tools”. The group will investigate processes of language contact and language shift in the prehistoric Central Andes to contribute to a fine-grained, interdisciplinary understanding of Andean prehistory. The group will embrace the full linguistic diversity of the Central Andes, including the many 'minor' (that is, non-Quechuan and non-Aymaran languages) and will also consider the relation of Central Andean languages to those of the lowlands to the east.

For his/her thesis, the successful applicant will investigate lexical correlates of prehistoric exchange and trade within and across the Central Andes. To this end, s/he will create a database of items that are known to have been exchanged in prehistory with associated metadata. S/he will then proceed to compile lexical equivalents in a broad array of relevant Central Andean, other North and South Andean, and Western Amazonian languages. The aim is to attain a comprehensive record of shared lexical material in Western South America which, when visualized, can shed light on ancient trade relations and routes.

Applicants must hold a Master’s (or equivalent) degree in linguistics or a closely related field and be willing to work towards a PhD. Research experience in historical linguistics, contact linguistics, and/or South American indigenous languages is desirable. Applicants should be team players with high social competence. It is also crucial that they be eager to engage with evidence from disciplines other than linguistics, particularly archaeology. As far as language skills are concerned, applicants should be fluent in English and have at least reading knowledge of Spanish. In addition, the promotion regulations of the Philosophical Faculty of the University of Tübingen require doctoral candidates in General Linguistics to have knowledge of a classical language. If not demonstrable, applicants must attend a course on the structure of such a language during their studies in Tübingen.

Applications are to be written in English and should include a letter of motivation, a CV, scans of academic degree certificates, a sample of academic writing (e.g. the Master’s thesis), and a letter of recommendation.

Applications should be submitted electronically no later than November 30th 2017 to the project administrator, Dr. Monika Doll, at monika.doll[at]ifu.uni-tuebingen, who can also be contacted in case of questions.

The University seeks to raise the number of women in research and teaching and therefore urges qualified women academics to apply for these positions. Equally qualified applicants with disabilities will be given preference. The employment will be carried out by the central administration of the University of Tübingen.

http://www.uni-tuebingen.de/universitaet/stellenangebote/newsfullview-stellenangebote/article/doctoral-position-e-13-tv-l-65.html

PhD IMPRS Fellowships, Nijmegen, January 2, 2018

The International Max Planck Research School (IMPRS) for Language Sciences is once again recruiting three candidates for its coveted IMPRS Fellowships. The Fellowships are intended to encourage interdisciplinary language research that takes advantage of the high concentration of top-rated expertise and facilities available in Nijmegen, Netherlands. Each PhD position is funded for four years with a preferred start date of September 1, 2018.


The IMPRS is the leading research school in the world devoted to studying the foundations of human language. It is a joint initiative of the Max Planck Institute for Psycholinguistics and its partner institutes at the Radboud University: the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, and the Centre for Language Studies. The research school offers unrivalled training, top facilities ranging from genetics labs, advanced brain imaging techniques to a virtual reality lab, and an outstanding interdisciplinary environment.


For more information, please visit http://www.mpi.nl/people/vacancies/imprs-fellowshi...


The application deadline is January 2, 2018 (midnight CET).

Kindly send queries with "IMPRS 2018 application" in the subject line to imprs@mpi.nl.

PhD Positions, University of Alberta, Canada, deadline: January 10, 2018

We are seeking 4-year full-time graduate students at the PhD level, beginning in September 2018, within several collaborative research projects for Understanding Children’s Processing of Reference, funded by SSHRC and lead by Dr. Juhani Jarvikivi at the Centre for Comparative Psycholinguistics (CCP), Department of Linguistics, the University of Alberta.

Applicants should have a Masters degree in Linguistics, Psychology, Cognitive Science, Computational Linguistics, or a related field and have a strong interest in the key areas of psycholinguistics relevant for the research, child language acquisition, and/or language processing across the life-span. Excellent communication skills, a good command of English, and the ability to work in teams are required. In addition, computational and/or statistical skills (R statistical environment, Linear-Mixed Modeling, Generalized Additive Modelling) and prior experience in eye tracking methods are a plus, but not a requirement. Qualified applicants will need to apply through the normal admission process and meet the Department’s admission criteria (https://www.ualberta.ca/linguistics/graduate/admissions). Despite the fact that the position is for 4 years, it is expected that the selected candidates will apply for predoctoral grants from national and local funding agencies.

The Centre for Comparative Psycholinguistics is a major venue of experimental research in language processing in North America and a lively research environment that attracts undergraduate and graduate students and senior staff across faculties and disciplines. The CCP research facilities include several SR Research Eyelink eye trackers (including brand new Portable Duo trackers), SMI ETG2 mobile eye tracking glasses, a Biosemi EEG system, Noldus observation and editing facilities, and up-to-date sound recording and processing facilities (including sound-treated booths). In addition to the facilities and contacts, the student benefits from the Annual Spring Training in Experimental Psycholinguistics (STEP@CCP - ccp.artsrn.ualberta.ca/step/) as well as training and training events organized within the SSHRC funded Partnered Training Initiative Words in the World (Jarvikivi is a co-investigator).

If you are interested in these positions, please email Juhani Jarvikivi directly (jarvikivi@ualberta.ca) with:

- max. two-page statement of research interests and relevant background;

- curriculum vitae (including possible publications and presentations);

- transcripts of university studies; and

- contact details of two academic referees.

In order to meet the Department Admissions deadline (January, 10, 2018), you should contact Dr. Jarvikivi as soon as possible, but preferably by December 1, 2017. For further information, please consult the department website (https://www.ualberta.ca/linguistics/) and/or email jarvikivi@ualberta.ca.

Application Mailing Address:

2-40 Assiniboia Hall

Department of Linguistics, University of Alberta

Edmonton Alberta T6G 2E7

Canada

Postdoc positions, Linguistics Universität Potsdam, deadline: until the positions are filled.

Linguistics at Universität Potsdam is looking to fill a number of positions under the auspices of a just funded institutional grant (known as an SFB) on the theme of variability and its limits in language (DFG announcement from May 26 2017: http://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2017/pressemitteilung_nr_16/). An official announcement of the positions will be distributed soon via linguist list and so on. Snippets of some of the positions are as follows:

- PI Höhle & Gafos, 1 Postdoctoral Research Scientist position: on 14-month-old children; word-learning experiments; experimental methods are mainly habituation and looking paradigms including analysis of pupil dilation; (re-)synthesis of acoustic parameters expressing contrasts (in voicing or place) and (co-)variability of parameters expressing such contrasts; representative publication: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S...

- PI Gafos, 1 Postdoctoral Research Scientist position: Electromagnetic Articulometry; dynamical modeling of speech production; gestural coordination in (among other languages) Spanish and German; three hours of teaching per week in phonetics, phonology and signal processing; representative publication: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1040741...


- PI Bürki, 1 Postdoctoral Research Scientist position: on the time course of word production processes in adults using EEG, Eye-tracking, and Bayesian modeling; representative publication: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S...


Prior relevant research experience and publications are a must but field of PhD is not in itself critical. Responsibilities include: original research; assisting with design and execution of experiments; statistical analysis; method use in the domains specified in the list of positions; and participating in writing of papers as part of the research team. Responsibilities may vary depending on the position (again, see contact info below for questions). Ocupancy is sought from July 2017 on; the recruitment process will continue until the positions are filled. Prospective applicants are encouraged to contact the PIs for further questions (PI emails can be found in their respective webpages).

Calls for papers for events
CfP Computational Linguistics in the Netherlands, Nijmegen, January 26, 2018, deadline: November 14, 2017

CLIN 28: Computational Linguistics in the Netherlands - Final Call for Abstracts

The 28th Meeting of Computational Linguistics in The Netherlands (CLIN 28) will be organised by the Centre for Language Studies at Radboud University. CLIN 28 will take place in Nijmegen, The Netherlands on January 26, 2018.

Abstract submission information

Researchers are invited to submit, in English, abstracts describing work on all aspects of computational linguistics and related language and speech technologies and applications.

Submissions should include:

-Name, affiliation and contact details of each author

-Presentation title

-An abstract in PDF of 500 words maximum (excluding references), outlining their presentation

-A stated preference for oral presentation or poster

Presentation abstracts should be submitted electronically, no later than November 14th, 2017 (12PM, GMT/UTC + 01:00 hour) via the submission website at EasyChair.

STIL Thesis Prize

Since CLIN 20, a special annual thesis prize, sponsored by STIL, is awarded to the best Master thesis in computational linguistics. STIL is the Stichting Toepassing Inductieve Leertechnieken.

Master theses submitted to and evaluated at a university or organization of higher education in the Netherlands or Flanders are eligible for the prize. The thesis should address a topic in computational linguistics or its applications, and may be written in Dutch or English. See http://www.let.rug.nl/vannoord/Clin/stilprijs.html for information on the full requirements and procedure.

Shared Task

CLIN 28 includes a shared task on spelling correction for Dutch. A detailed description of the task is given here: http://clin28.cls.ru.nl/shared_task.

Three annotated documents for validation purposes have already been released. A validation set consisting of 50 Wikipedia articles will follow. The data and evaluation scripts are shared through https://github.com/LanguageMachines/CLIN28_ST_spelling_correction.

Contact

For more information about CLIN 28: visit the website at http://clin28.cls.ru.nl/ or contact us at clin28@cls.ru.nl or https://twitter.com/clin_28.

Main organizers

Christoph Aurnhammer

Erkan Basar

Merijn Beeksma

Antal van den Bosch

Maarten van Gompel

Franc Grootjen

Iris Hendrickx

Florian Kunneman

Alessandro Lopopolo

Louis Onrust

Chara Tsoukala


2nd CfP: LATA 2018, Israel, April 8-12, 2018, deadline: 17 November 2017

12thINTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE AND AUTOMATA THEORY AND APPLICATIONS

LATA 2018

Bar-Ilan near Tel Aviv, Israel

April 8-12, 2018

Organized by:

Department of Computer Science
Bar-Ilan University

Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University

http://grammars.grlmc.com/LATA2018/
************************************************************************

AIMS:

LATA is a conference series on theoretical computer science and itsapplications. Following the tradition of the diverse PhD training events in thefield organized by Rovira i Virgili University since 2002, LATA 2018 willreserve significant room for young scholars at the beginning of their career. Itwill aim at attracting contributions from classical theory fields as well asapplication areas.

VENUE:

LATA 2018 will take place in Ramat Gan, in the district of Tel Aviv and home toone of the world's major diamond exchanges. The venue will be the Faculty ofExact Sciences of Bar-Ilan University.

SCOPE:

Topics of either theoretical or applied interest include, but are not limitedto:

algebraic language theory
algorithms for semi-structured data mining
algorithms on automata and words
automata and logic
automata for system analysis and programme verification
automata networks
automatic structures
codes
combinatorics on words
computational complexity
concurrency and Petri nets
data and image compression
descriptional complexity
foundations of finite state technology
foundations of XML
grammars (Chomsky hierarchy, contextual, unification, categorial, etc.)
grammatical inference and algorithmic learning
graphs and graph transformation
language varieties and semigroups
language-based cryptography
mathematical and logical foundations of programming methodologies
parallel and regulated rewriting
parsing
patterns
power series
string processing algorithms
symbolic dynamics
term rewriting
transducers
trees, tree languages and tree automata
weighted automata

STRUCTURE:

LATA 2018 will consist of:

invited talks
peer-reviewed contributions

INVITED SPEAKERS:

Andrei Bulatov (Simon Fraser University), Constraint Satisfaction Problems andTheir Complexity (tutorial)

Markus Lohrey (University of Siegen), Streaming Algorithms in Formal LanguageTheory

Alexander Okhotin (Saint Petersburg State University), tba

Eli Shamir (Hebrew University of Jerusalem), Reshaping the Context-free Model:Linguistic and Algorithmic Aspects

James Worrell (University of Oxford), Invariants for Linear Loops

PROGRAMME COMMITTEE:

Christel Baier (Technical University of Dresden, DE)
Pablo Barceló (University of Chile, CL)
Francine Blanchet-Sadri (University of North Carolina, Greensboro, US)
Alexander Clark (King's College London, UK)
Frank Drewes (Umeå University, SE)
Manfred Droste (University of Leipzig, DE)
Dora Giammarresi (University of Rome Tor Vergata, IT)
Erich Grädel (RWTH Aachen University, DE)
Peter Habermehl (Paris Diderot University, FR)
Jeffrey Heinz (Stony Brook University, US)
Pedro Rangel Henriques (University of Minho, PT)
Christian Höner zu Siederdissen (University of Leipzig, DE)
Hendrik Jan Hoogeboom (Leiden University, NL)
David Janin (University of Bordeaux, FR)
Marcin Jurdziński (University of Warwick, UK)
Makoto Kanazawa (National Institute of Informatics, JP)
Jarkko Kari (University of Turku, FI)
Shmuel Tomi Klein (Bar-Ilan University, IL)
Salvatore La Torre (University of Salerno, IT)
Salvador Lucas (Polytechnic University of Valencia, ES)
Stuart W. Margolis (Bar-Ilan University, IL)
Carlos Martín-Vide (Rovira i Virgili University, ES, chair)
Fernando Orejas (Polytechnic University of Catalonia, ES)
Paritosh K. Pandya (Tata Institute of Fundamental Research, IN)
Gennaro Parlato (University of Southampton, UK)
Dominique Perrin (University Paris-Est Marne-la-Vallée, FR)
Detlef Plump (University of York, UK)
Matteo Pradella (Polytechnic University of Milan, IT)
Arend Rensink (University of Twente, NL)
Kai Salomaa (Queen's University, CA)
Sven Schewe (University of Liverpool, UK)
Helmut Seidl (Technical University of Munich, DE)
William F. Smyth (McMaster University, CA)
Jiri Srba (Aalborg University, DK)
Benjamin Steinberg (City College of New York, US)
Frank Stephan (National University of Singapore, SG)
K.G. Subramanian (University Sains Malaysia, MY)
Klaus Sutner (Carnegie Mellon University, US)
Menno van Zaanen (Tilburg University, NL)
Margus Veanes (Microsoft Research, US)
Éric Villemonte de la Clergerie (INRIA, FR)
Mahesh Viswanathan (University of Illinois, Urbana-Champaign, US)
Mikhail Volkov (Ural State University, RU)

ORGANIZING COMMITTEE:

Shmuel Tomi Klein (Ramat Gan, co-chair)
Carlos Martín-Vide (Tarragona, co-chair)
Manuel Jesús Parra Royón (Granada)
Dana Shapira (Ariel)
David Silva (London)

SUBMISSIONS:

Authors are invited to submit non-anonymized papers in English presentingoriginal and unpublished research. Papers should not exceed 12 single-spacedpages (all included) and should be prepared according to the standard formatfor Springer Verlag's LNCS series (see http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0).If necessary, exceptionally authors are allowed to provide missing proofs in aclearly marked appendix.

Submissions have to be uploaded to:

https://easychair.org/conferences/?conf=lata2018

PUBLICATIONS:

A volume of proceedings published by Springer in the LNCS series will beavailable by the time of the conference.

A special issue of the journal Information and Computation (Elsevier, 2016 JCRimpact factor: 1.05) will be later published containing peer-reviewedsubstantially extended versions of some of the papers contributed to theconference. Submissions to it will be by invitation.

REGISTRATION:

The registration form can be found at:

http://grammars.grlmc.com/LATA2018/Registration.php

DEADLINES (all at 23:59 CET):

Paper submission: November 17, 2017
Notification of paper acceptance or rejection: December 24, 2017
Final version of the paper for the LNCS proceedings: January 4, 2018
Early registration: January 4, 2018
Late registration: March 25, 2018
Submission to the journal special issue: July 12, 2018

QUESTIONS AND FURTHER INFORMATION:

david.silva409 (at) yahoo.com

POSTAL ADDRESS:

LATA 2018
Research Group on Mathematical Linguistics (GRLMC)
Rovira i Virgili University
Av. Catalunya, 35
43002 Tarragona, Spain

ACKNOWLEDGMENTS:

אוניברסיטת בר-אילן

Universitat Rovira i Virgili

CfP ERIS: VU journal for humanities, deadline: November 18, 2017

Call for papers!

Isn’t it a waste how your blood-sweat-and-tear soken papers end up in the bin or your professor’s box with old student papers? We should do better. ERIS: VU journal for humanities is a journal that offers humanities students a platform to get experience with scientific publishing. We also contribute to the why humanities matter movement by showing what scientists in the humanities are working on.

If you don’t want to transition straight into a boring dead end office job, it pays to have publications on your cv. Aside from useful practice, you show potential employers that you feel the urge to write and that you are a professional when it comes to publishing.

Call for Papers: Challenging the status quo

Societies rise and fall through challenges to the status quo. The status quo is the result of past innovations and revolutions, but inevitably new ideas will come to challenge it. ERIS is seeking papers and book reviews on this theme.


Examples:


-Revolutions throughout history, such as the Russian revolutions in 1917, the Iranian revolution in 1978, the industrial revolution starting in the eighteenth century and the agricultural revolution in 10.000BCE.

-Identifying the status quo within current cultures and societies.

-The technological advancements that shrinked the world and led humans to live lives more intertwined with technology.

-Speculations on the current political revolutions such as Brexit and the election of president Trump.

-The evolution of ideas, such as changes in the Zeitgeist, or changes in e.g. the concept of freedom from Ancient Greece to Georg Wilhelm Hegel.

-Shifts in demographics and migration, such as the aging of modern societies or the current refugee crisis.

-Inventions such as electricity, weaponry and the aeroplane.

-The effects of discoveries of ‘new worlds’, such as Columbus’ discovery of America or our possible forthcoming discovery of life on other planets.

-The language of breakthroughs and how we can conceptualize new dimensions of meaning.

-The value of the status quo and conservatism as opposed to the value of progress.You can find the author guidelines on https://erisjournal.com/. The maximum word count of book reviews is 2000. Articles should be between 2000 and 5000 words. The submissions should be sent to eriscfp.fgw@vu.nl before 18-11-2017.


http://facebook.com/eris.vu.fgw


https://erisjournal.com


2nd CfP: ICCS 2018, Edinburgh, UK, 20-22 June 2018, deadline: November 30, 2017

Call for Papers: International Conference on Conceptual Structures 2018 http://blogs.napier.ac.uk/iccs/ Conference dates: 20th - 22nd June 2018

Location: Edinburgh, UK


Co-located event:

10th International Conference on the Theory and Application of Diagrams http://www.diagrams-conference.org/2018/


******************************************************************************


The International Conferences on Conceptual Structures (ICCS) focus on the formal analysis and representation of conceptual knowledge, at the crossroads of artificial intelligence, cognitive science, computational linguistics, and related areas of computer science. The ICCS conferences evolved from a series of seven annual workshops on conceptual graphs, starting with an informal gathering hosted by John F. Sowa in 1986.

Recently, graph-based knowledge representation and reasoning (KRR) paradigms are getting more and more attention. The aim of the ICCS 2018 conference is to build upon its long standing expertise in graph-based KRR and focus on providing modelling, formal and application results of graph-based systems.


ICCS 2018 will be co-located with Diagrams 2018, held in Edinburgh, at Edinburgh Napier University. The conference welcomes contributions that address graph-based representation and reasoning paradigms (e.g. Bayesian Networks (BNs), Semantic Networks (SNs), RDF(S), Conceptual Graphs (CGs), Formal Concept Analysis (FCA), CP-Nets, GAI-Nets, Graph Databases, Diagrams, etc.) from a modelling, theoretical and application viewpoint:


-Modelling results will investigate concrete real world needs for graph-based representation, how certain use cases are of interest to the graph community, how using graphs can bring added (business) value, what kind of graph representation is needed for a given case, etc.


-Technical results will include fundamental graph theory based results for novel structures for representation, extensions of existing structures for added expressivity, conciseness, optimisation algorithms for reasoning, reasoning explanation, etc.


-Papers reporting on application experience will be expected to demonstrate the benefits of the graph-based proposed solutions in the context of the use case studied with respect to other possible solutions, where available.


******************************************************************************


The main research topics are:

-Knowledge Management,

-Knowledge Architectures,

-Reasoning under Inconsistency,

-Knowledge Representation and Uncertainty,

-Contextual Logic,

-Constraint Satisfaction,

-Decision Making,

-Argumentation,

-Ontologies,

-Semantic Web,

-Web of Data,

-Web 2.0,

-Conceptual Knowledge Acquisition,

-Data Mining,

-Text Mining,

-Natural Language Processing,

-Linguistics,

-Metaphoric, Cultural or Semiotic Considerations,

-Resource Allocation and Agreement Technologies.


******************************************************************************


Submission Information

We invite scientific papers of up to fourteen pages and posters of up to three pages.


Dates

For each paper, an abstract must be submitted by November 30, 2017, with full papers being due on December 7, 2017.

Posters do not require advanced abstract submission and should be submitted by December 22, 2017.

Paper Reviews Sent to Authors: January 15, 2018 Rebuttals Due: January 19, 2018


Papers and posters must be formatted according to Springer’s LNCS style guidelines and not exceed the page limit.

The submission is to be done via EasyChair:

https://easychair.org/conferences/?conf=iccs2018.


All paper submissions will be refereed and authors will have the opportunity to respond to reviewers’ comments during the rebuttal phase. Accepted papers will be included in the conference proceedings, published by Springer in the LNCS/LNAI series.


Poster submissions will also be refereed but will not be included in the conference proceedings.

At least one author of each accepted paper or poster must register for the conference and present the paper or poster there.

Proceedings will be submitted for indexation by DBLP.******************************************************************************


Program Committee


Simon Andres, Sheffield Hallam University, UK Mouin Bernard, Laval University, Canada Peggy Celier, IRISA/INSA Rennes, France Dan Corbett, Optimodal Technologies Olivier Corby, INRIA, France Madalina Croitoru, Universite Montpellier II, France Licong Cui, University of Kentucky, USA Juliette Dibie-Barthelemy, AgroParisTech, France Pavlin Dobrev, ProSyst Labs Florent Domenach, Akita International University, Japan Catherine Faron Zucker, Universite Nice Sophia Antipolis, France Olivier Haemmerle, Universite Toulouse le Mirail, France Jan Hladik, DHBW Stuttgart, Germany John Howse, University of Brighton, UK Dmitry Ignatov, National Research University Mateja Jamnik, University of Cambridge, UK Adil Kabbaj, INSEA Mary Keeler, VivoMind Inc.

Steffen Lohmann, Fraunhofer IAIS

Natalia Loukachevitch, Moscow State University, Russia Pierre Marquis, Universite Artois, France Franck Michel, Universite Cote d'Azur, France Sergei Obiedkov, National Research University Yoshiaki Okubo, Hokkaido University, Japan Heather D. Pfeiffer, Akamai Physics, Inc.

Simon Polovina, Sheffield Hallam University, UK Uta Preiss, Ostfalia University Sebastian Rudolph, Technische Universitat Dresden, Germany Eric Salvat, IMERIR Fatiha Sais, Unversite Paris-Sud, France Iaian Stalker, University of Manchester, UK Gem Stapleton, University of Brighton, UK Michael Tomazo, INRIA, France Serena Villata, CNRS, France Martime Watmough, Sheffield Hallam University, UK Peter Ohrstrom, Aalborg University, Denmark.

CfP Special Issue

Call for papers for a Special Issue "Formaldiachronic semantics" in the Canadian Journal of Linguistics / Revuecanadienne de linguistique

Formal diachronic semantics is a branch of linguisticinquiry combining the methods of formal semantics with those of historicallinguistics for the study of meaning change (see Deo 2014 for an overview). Oneimportant characteristic of this young subfield is that while identifyinginteresting empirical phenomena falling squarely into its scope is usually nota problem, finding methods to actually understand them better is far fromtrivial. While the seminal early work of Eckardt 2006 laid out many crucialmethodological points, and more published work in the area has recently appearedin journals (for example, Beck & Gergel 2015, Condoravdi & Deo 2014,Deo 2015, Yanovich 2016), formal diachronic semantics is still in its earlydays.

We are inviting submissions for a special issue on formaldiachronic semantics, to be published in the Canadian Journal of Linguistics /Revue canadienne de linguistique. By bringing together current research in thearea, the special issue is intended to help consolidate the recentmethodological advances in this field. This complements other activities of theinformal interest group in formal diachronic semantics aimed at sharingknowledge and techniques related to the field. Those other activities includeorganizing a series of thematic workshops in formal diachronic semantics (2013:Austin, 2014: Göttingen, 2015: Naples) and, since the last year, a yearlyconference called FoDS (Formal Diachronic Semantics), with its inauguralmeeting in Konstanz in 2016, and FoDS 2 in Saarbrücken in November 2017.

Per the standard requirements of the journal, submissionsmust not exceed 50 double-spaced pages, in 12pt and with 1.25in margins. Thereis no need for special formatting except for (i) the presence of a max.150-word abstract, without any references in it, and (ii) indentation forparagraphs by 0.5in or 1cm. The manuscript must be completely anonymous toensure double-blindness in the review process. In particular, references to ownprevious work should be made so that they cannot be easily inferred to belongto the submission's authors.

The submission process has two steps. If you would liketo submit to the special issue, please send us by December 1, 2017, a max.1-page expression of interest briefly describing your contribution, and alsoproposing a personal deadline for submitting the article, which should be nolater than March 1, 2018. The purpose of the expression-of-interest step is notto cut off some contributions, but simply to help us plan. Of course, we willbe happy to answer any further questions you might have regarding the specialissue.

Emails for sending in the expression of interest: regine.eckardt@uni-konstanz.de,d.t.t.haug@ifikk.uio.no, igor.yanovich@uni-tuebingen.de.Full-paper submissions will be processed through CJL/RCL’s online submissionsystem.

All submissions will pass through the standard, rigorousdouble-blind peer-review process, with at least two external reviewers readingeach article. After the review, the issue's guest editors will make theirrecommendation to the journal, while the final decision will lie with thejournal's editors. In agreement with current common practices in formalsemantics journals, we anticipate that all articles will require at least minorrevisions addressing the concerns raised during the review. Consequently theanticipated appearance of the issue in print is in 2019, but the articles willbe published online one by one as they get accepted.

Sincerely,

Regine Eckardt, Dag Haug, Igor Yanovich (guest editorsfor the special issue)

Beck, Sigrid and Remus Gergel (2015). "Thediachronic semantics of English AGAIN", Natural Language Semantics 23:3,157-203.

Condoravdi, Cleo and Ashwini Deo (2015). "Aspectshifts in Indo-Aryan and trajectories of semantic change", in LanguageChange at the Syntax-Semantics Interface, eds. Chiara Gianollo, Agnes Jäger andDoris Penka, 261-292. Walter de Gruyter.

Deo, Ashwini (2014). "Formal semantics/pragmaticsand language change", in The Routledge Handbook of Historical Linguistics,eds. Claire Bowern and Bethwyn Evans, 393-409. Routledge.

Deo, Ashwini (2015). "The semantic and pragmaticunderpinnings of grammaticalization paths: The progressive to imperfectiveshift", Semantics and Pragmatics, 8:14, 1-52.

Eckardt, Regine (2006). "Meaning Change inGrammaticalization. An Enquiry into Semantic Reanalysis". OxfordUniversity Press.

Yanovich, Igor (2016). "Old English *MOTAN,variable-force modality, and the presupposition of inevitableactualization", Language, 92:3, 489-521.

CfP 'Contested Languages in the Old World' (CLOW3), Amsterdam, May, 3-4, 2018, deadline: December 15, 2017

For more information, please see here

CfP: NAACL-HLT 2018, New Orleans, USA, June 1-6, 2018, deadline: December 15, 2017

The 16th Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT 2018)


New Orleans, Louisiana, USA June 1-6, 2018.


http://naacl2018.org


FIRST CALL FOR PAPERS


------------------------------------

Conference Topics

------------------------------------


NAACL-HLT 2018 invites the submission of long and short papers on substantial, original, and unpublished research in all aspects of computational linguistics.


NAACL-HLT 2018 has a goal of a broad technical program. Relevant topics for the conference include, but are not limited to, the following areas (in alphabetical order):


- Cognitive modeling / Psycholinguistics

- Dialog and interactive systems

- Discourse and pragmatics

- Generation

- Information Extraction

- Machine Learning for NLP

- Machine Translation

- NLP Applications

- Phonology, Morphology and word segmentation

- Question Answering

- Resources and evaluation

- Semantics

- Sentiment Analysis

- Social Media

- Speech

- Summarization

- Tagging, chunking, syntax and parsing

- Text Mining

- Vision, robots, and other grounding


As in recent years, some of the presentations at the conference will be of papers accepted by the Transactions of the ACL. Also, separate CFPs will be forthcoming for demo papers and for submissions to the industry track.------------------------------------

Important Dates

------------------------------------


Submission Deadline (Long Papers) - December 15, 2017

Submission Deadline (Short Papers) - January 10, 2018

Long Paper Author Response Period - January 25~28, 2018

Notification of Acceptance (Long Papers) - February 14, 2018

Notification of Acceptance (Short Papers) - February 28, 2018

Camera Ready Due - March 20, 2018


(All deadlines are 11:59PM GMT -12, anywhere in the world.)------------------------------------

Long and Short Papers

------------------------------------


Long Papers


Long paper submissions must describe substantial, original, completed and unpublished work. Wherever appropriate, concrete evaluation and analysis should

be included.


Long paper submissions may consist of up to eight (8) pages of content, plus unlimited references; final versions of long papers will be given one additional page of content (up to 9 pages) so that reviewers’ comments can be taken into account.


Long papers will be presented orally or as posters as determined by the program committee. The decisions as to which papers will be presented orally and which as poster presentations will be based on the nature rather than the quality of the work. There will be no distinction in the proceedings between long papers presented orally and as posters.Short Papers


Short paper submissions must describe original and unpublished work. Please note that a short paper is not a shortened long paper. Instead short papers should have a point that can be made in a few pages. Some kinds of short papers are:

- A small, focused contribution

- Work in progress

- A negative result

- An opinion piece

- An interesting application nugget


Short paper submissions may consist of up to four (4) pages of content, plus unlimited references. Upon acceptance, short papers will be given five (5)

content pages in the proceedings. Authors are encouraged to use this additional page to address reviewers’ comments in their final versions.


Short papers will be presented in one or more oral or poster sessions. While short papers will be distinguished from long papers in the proceedings, there will be no distinction in the proceedings between short papers presented orally and as posters.


------------------------------------

Submission Guideline

------------------------------------


Note: the ACL is creating expanded publication guidelines which will be made available via the NAACL-HLT 2018 website and submission system when they are available. The ACL publication guidelines will supersede the guidelines below in case of conflict.Submissions should be original


The content of submissions to NAACL-HLT 2018 (the ideas, the findings, the results and the words) should be original; that is, should not have been published (or be accepted for publication) in another refereed, archival form (such as a book, a journal, or a conference proceedings).


Authors may present preliminary versions of their work in other venues that arenot refereed and/or not archival (e.g. course reports, theses, non-archivalworkshops, or on preprint servers such as arXiv.org). Authors should list all such previous presentations in the submission form. This will help the area chairs if questions of originality arise.


Papers that have been or will be submitted to other venues must indicate this at submission time, and must be withdrawn from the other venues if accepted to NAACL-HLT 2018.


Authors submitting more than one paper to NAACL-HLT 2018 must ensure that the submissions do not overlap significantly (>25%) with each other.Facilitate double blind review


Double blind review is a form of peer review in which the identities of authors are not provided to reviewers, and the identities of reviewers are not provided to authors. To facilitate double blind review, submissions should not identify authors or their affiliations. For example, self-references that reveal the author’s identity, e.g., “We previously showed (Smith, 1991) …” must be avoided.

Instead, use citations such as “Smith previously showed (Smith, 1991) …”. Any preliminary non-archival versions of submitted papers should be listed in the submission form but not in the review version of the paper. NAACL-HLT 2018 reviewers are generally aware that authors may present preliminary versions of their work in other venues, but will not be provided the list of previous presentations from the submission form.Follow style and format guidelines


Submissions should follow the NAACL-HLT 2018 style guidelines. Long paper submissions must follow the two-column format of ACL proceedings without exceeding eight (8) pages of content. Short paper submissions must also follow the two-column format of ACL proceedings, and must not exceed four (4) pages.

References do not count against these limits. We strongly recommend the use of the official NAACL-HLT 2018 style templates. All submissions must in PDF format. Submissions that do not adhere to the above author guidelines may be rejected without review.Presentation Requirement


All accepted papers must be presented at the conference to appear in the proceedings. Authors of papers accepted for presentation at NAACL-HLT 2018 must notify the program chairs by the camera-ready deadline as to whether the paper will be presented.


Previous presentations of the work (e.g. preprints on arXiv.org) should be indicated in a footnote that should be excluded from the review submission, but included in the final version of papers appearing in the NAACL-HLT 2018 proceedings.


At least one author of each accepted paper must register for NAACL-HLT 2018 by the early registration deadline.Paper Online Submission


Submission is electronic, using the Softconf START conference management system at:

https://www.softconf.com/naacl2018/papers – for long papers

https://www.softconf.com/naacl2018/shortpapers – for short papers


------------------------------------

Contact Information

------------------------------------


General chair: Marilyn Walker (University of California Santa Cruz)

Program co-chairs: Heng Ji (Rensselaer Polytechnic Institute) and Amanda Stent (Bloomberg)

Email: naacl2018-program@googlegroups.com------------------------------------

Area Chairs

------------------------------------


- Cognitive Modeling / Psycholinguistics: Morteza Dehghani, Kristy Hollingshead Seitz

- Dialogue and Interactive Systems: Yun-Nung (Vivian) Chen, Gabriel Skantze

- Discourse and Pragmatics: Jacob Eisenstein, Junyi (Jessy) Li, Annie Louis, Yi Yang

- Generation: Michael White

- Information Extraction: Mausam, Dan Bikel, Chia-Hui Chang, Bonan Min, Aurélie Névéol, Marius Pasca, Hinrich Schütze, Avirup Sil, Michael Strube

- Machine Learning for NLP: Chris Dyer, Ozan Irsoy, Tie-Yan Liu, Raymond Mooney

- Machine Translation: Marine Carpuat, Kyunghyun Cho, Daniel Marcu, Taro Watanabe, Deyi Xiong

- NLP Applications: Joel Tetreault

- Phonology, Morphology and Word Segmentation: Jennifer Foster, Barbara Plank

- Question Answering: Eugene Agichtein, Idan Szpektor

- Semantics: Yoav Artzi, Mona Diab, Kevin Duh, Anna Korhonen, Jonathan May, Preslav Nakov, Dan Roth, Scott Wen-tau Yih

- Sentiment Analysis: Smaranda Muresan, Swapna Somasundaran

- Social Media Analysis and Computational Social Science: Mark Dredze, Hannaneh Hajishirzi, Miles Osborne, Alan Ritter, Sara Rosenthal, William Yang Wang

- Speech: Eric Fosler-Lussier, Dilek Hakkani-Tur, Mari Ostendorf

- Summarization: George Giannokopoulos, Xiaojun Wan, Lu Wang

- Tagging, Chunking, Syntax and Parsing: Michael Collins, Yoav Goldberg, Daisuke Kawahara, Emily Pitler, Anders Søgaard, Aline Villavicencio

- Text Mining: Kai-wei Chang, Jing Jiang, Zornitsa Kozareva, Chin-Yew Lin

- Vision, Robotics and Other Grounding: Joyce Chai

>


The 16th Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT 2018)


New Orleans, Louisiana, USA June 1-6, 2018.


http://naacl2018.org


FIRST CALL FOR PAPERS


------------------------------------

Conference Topics

------------------------------------


NAACL-HLT 2018 invites the submission of long and short papers on substantial, original, and unpublished research in all aspects of computational linguistics.


NAACL-HLT 2018 has a goal of a broad technical program. Relevant topics for the conference include, but are not limited to, the following areas (in alphabetical order):


- Cognitive modeling / Psycholinguistics

- Dialog and interactive systems

- Discourse and pragmatics

- Generation

- Information Extraction

- Machine Learning for NLP

- Machine Translation

- NLP Applications

- Phonology, Morphology and word segmentation

- Question Answering

- Resources and evaluation

- Semantics

- Sentiment Analysis

- Social Media

- Speech

- Summarization

- Tagging, chunking, syntax and parsing

- Text Mining

- Vision, robots, and other grounding


As in recent years, some of the presentations at the conference will be of papers accepted by the Transactions of the ACL. Also, separate CFPs will be forthcoming for demo papers and for submissions to the industry track.------------------------------------

Important Dates

------------------------------------


Submission Deadline (Long Papers) - December 15, 2017

Submission Deadline (Short Papers) - January 10, 2018

Long Paper Author Response Period - January 25~28, 2018

Notification of Acceptance (Long Papers) - February 14, 2018

Notification of Acceptance (Short Papers) - February 28, 2018

Camera Ready Due - March 20, 2018


(All deadlines are 11:59PM GMT -12, anywhere in the world.)------------------------------------

Long and Short Papers

------------------------------------


Long Papers


Long paper submissions must describe substantial, original, completed and unpublished work. Wherever appropriate, concrete evaluation and analysis should

be included.


Long paper submissions may consist of up to eight (8) pages of content, plus unlimited references; final versions of long papers will be given one additional page of content (up to 9 pages) so that reviewers’ comments can be taken into account.


Long papers will be presented orally or as posters as determined by the program committee. The decisions as to which papers will be presented orally and which as poster presentations will be based on the nature rather than the quality of the work. There will be no distinction in the proceedings between long papers presented orally and as posters.Short Papers


Short paper submissions must describe original and unpublished work. Please note that a short paper is not a shortened long paper. Instead short papers should have a point that can be made in a few pages. Some kinds of short papers are:

- A small, focused contribution

- Work in progress

- A negative result

- An opinion piece

- An interesting application nugget


Short paper submissions may consist of up to four (4) pages of content, plus unlimited references. Upon acceptance, short papers will be given five (5)

content pages in the proceedings. Authors are encouraged to use this additional page to address reviewers’ comments in their final versions.


Short papers will be presented in one or more oral or poster sessions. While short papers will be distinguished from long papers in the proceedings, there will be no distinction in the proceedings between short papers presented orally and as posters.


------------------------------------

Submission Guideline

------------------------------------


Note: the ACL is creating expanded publication guidelines which will be made available via the NAACL-HLT 2018 website and submission system when they are available. The ACL publication guidelines will supersede the guidelines below in case of conflict.Submissions should be original


The content of submissions to NAACL-HLT 2018 (the ideas, the findings, the results and the words) should be original; that is, should not have been published (or be accepted for publication) in another refereed, archival form (such as a book, a journal, or a conference proceedings).


Authors may present preliminary versions of their work in other venues that arenot refereed and/or not archival (e.g. course reports, theses, non-archivalworkshops, or on preprint servers such as arXiv.org). Authors should list all such previous presentations in the submission form. This will help the area chairs if questions of originality arise.


Papers that have been or will be submitted to other venues must indicate this at submission time, and must be withdrawn from the other venues if accepted to NAACL-HLT 2018.


Authors submitting more than one paper to NAACL-HLT 2018 must ensure that the submissions do not overlap significantly (>25%) with each other.Facilitate double blind review


Double blind review is a form of peer review in which the identities of authors are not provided to reviewers, and the identities of reviewers are not provided to authors. To facilitate double blind review, submissions should not identify authors or their affiliations. For example, self-references that reveal the author’s identity, e.g., “We previously showed (Smith, 1991) …” must be avoided.

Instead, use citations such as “Smith previously showed (Smith, 1991) …”. Any preliminary non-archival versions of submitted papers should be listed in the submission form but not in the review version of the paper. NAACL-HLT 2018 reviewers are generally aware that authors may present preliminary versions of their work in other venues, but will not be provided the list of previous presentations from the submission form.Follow style and format guidelines


Submissions should follow the NAACL-HLT 2018 style guidelines. Long paper submissions must follow the two-column format of ACL proceedings without exceeding eight (8) pages of content. Short paper submissions must also follow the two-column format of ACL proceedings, and must not exceed four (4) pages.

References do not count against these limits. We strongly recommend the use of the official NAACL-HLT 2018 style templates. All submissions must in PDF format. Submissions that do not adhere to the above author guidelines may be rejected without review.Presentation Requirement


All accepted papers must be presented at the conference to appear in the proceedings. Authors of papers accepted for presentation at NAACL-HLT 2018 must notify the program chairs by the camera-ready deadline as to whether the paper will be presented.


Previous presentations of the work (e.g. preprints on arXiv.org) should be indicated in a footnote that should be excluded from the review submission, but included in the final version of papers appearing in the NAACL-HLT 2018 proceedings.


At least one author of each accepted paper must register for NAACL-HLT 2018 by the early registration deadline.Paper Online Submission


Submission is electronic, using the Softconf START conference management system at:

https://www.softconf.com/naacl2018/papers – for long papers

https://www.softconf.com/naacl2018/shortpapers – for short papers


------------------------------------

Contact Information

------------------------------------


General chair: Marilyn Walker (University of California Santa Cruz)

Program co-chairs: Heng Ji (Rensselaer Polytechnic Institute) and Amanda Stent (Bloomberg)

Email: naacl2018-program@googlegroups.com------------------------------------

Area Chairs

------------------------------------


- Cognitive Modeling / Psycholinguistics: Morteza Dehghani, Kristy Hollingshead Seitz

- Dialogue and Interactive Systems: Yun-Nung (Vivian) Chen, Gabriel Skantze

- Discourse and Pragmatics: Jacob Eisenstein, Junyi (Jessy) Li, Annie Louis, Yi Yang

- Generation: Michael White

- Information Extraction: Mausam, Dan Bikel, Chia-Hui Chang, Bonan Min, Aurélie Névéol, Marius Pasca, Hinrich Schütze, Avirup Sil, Michael Strube

- Machine Learning for NLP: Chris Dyer, Ozan Irsoy, Tie-Yan Liu, Raymond Mooney

- Machine Translation: Marine Carpuat, Kyunghyun Cho, Daniel Marcu, Taro Watanabe, Deyi Xiong

- NLP Applications: Joel Tetreault

- Phonology, Morphology and Word Segmentation: Jennifer Foster, Barbara Plank

- Question Answering: Eugene Agichtein, Idan Szpektor

- Semantics: Yoav Artzi, Mona Diab, Kevin Duh, Anna Korhonen, Jonathan May, Preslav Nakov, Dan Roth, Scott Wen-tau Yih

- Sentiment Analysis: Smaranda Muresan, Swapna Somasundaran

- Social Media Analysis and Computational Social Science: Mark Dredze, Hannaneh Hajishirzi, Miles Osborne, Alan Ritter, Sara Rosenthal, William Yang Wang

- Speech: Eric Fosler-Lussier, Dilek Hakkani-Tur, Mari Ostendorf

- Summarization: George Giannokopoulos, Xiaojun Wan, Lu Wang

- Tagging, Chunking, Syntax and Parsing: Michael Collins, Yoav Goldberg, Daisuke Kawahara, Emily Pitler, Anders Søgaard, Aline Villavicencio

- Text Mining: Kai-wei Chang, Jing Jiang, Zornitsa Kozareva, Chin-Yew Lin

- Vision, Robotics and Other Grounding: Joyce Chai

Call for Tutorial Proposals ACL/COLING/EMNLP/NAACL, Melbourne/Mexico/.../New Orleans, deadline: January 20, 2018

First Joint Call for Tutorial Proposals:ACL/COLING/EMNLP/NAACL 2018

The Association for Computational Linguistics (ACL), the International Conference on Computational Linguistics (COLING), the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), and the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL)invite proposals for tutorials to be held in conjunction with ACL 2018, COLING2018, EMNLP 2018, or NAACL 2018. We seek proposals for tutorials in all areas of computational linguistics, broadly conceived to include related disciplines such as linguistics, speech, information retrieval and multimodal processing.We particularly welcome (1) tutorials that cover advances in newly emerging areas not previously covered in any ACL/COLING/EMNLP/NAACL related tutorial, or(2) tutorials that provide introductions into related fields that are potentially relevant for the CL community (e.g., bioinformatics, social media,human language processing, machine learning techniques). Tutorials will be held at one of the following conference venues:

ACL 2018 is the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. It will be held in Melbourne, Australia on July 15–20, 2018. The ACL tutorials will be held on July 15th. ACL webpage: http://acl2018.org/

COLING 2018 is the 27th Biennial International Conference on Computational Linguistics (COLING). It will be held in Santa Fe, New Mexico,USA on August 20-25, 2018. The COLING tutorials will be held on August 20-21.The webpage for COLING is: http://coling2018.org/

EMNLP 2018 is the SIGDAT conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). EMNLP will be held later in 2018 (after the other three conferences). Exact details on dates and venue for EMNLPtutorials will be announced soon.

NAACL 2018 is the 16th Annual Meeting of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL). Itwill be held in New Orleans, Louisiana, USA, June 1-6, 2018. The NAACL tutorials will be held on June 1. The webpage for NAACL 2018 is: http://naacl2018.org/

REMUNERATION

Information on the payment for tutorial instructors can be found in the Tutorial Teacher Payment Policy:

(http://aclweb.org/adminwiki/index.php?title=Tutorial_teacher_payment_policy)

Please note: remuneration for tutorial presenters is fixed according to the above policy and does not cover registration fees for the main conference.

SUBMISSION DETAILS

Proposals should be submitted as PDF documents. Proposals should contain:

1. A title and brief description of the tutorial content and its relevance to the CL community (not more than 2 pages).

2. A brief outline of the tutorial structure showing that the tutorial’s core content can be covered in a three-hour slot (including a coffee break). In exceptional cases six-hour tutorial slots are available as well.

3. The names, affiliations, email addresses and websites of the tutorial instructors, including a one-paragraph statement of their research interests and areas of expertise.

4. Please provide an estimate of the audience size for the tutorial. If the same or a similar tutorial has been given before, a note specifying where previous versions of the tutorial were given, how many attendees were there, and how many attendees the tutorial attracted.

5. A description of special requirements for technical equipment (e.g., internet access).

6. A note specifying which venue(s)(ACL/COLING/EMNLP/NAACL) would be acceptable and/or preferable. Please include a description of any constraints that might make the tutorial compatible with only one of these events, logistically, thematically, or otherwise.

Tutorial proposals should be submitted online using the START system: https://www.softconf.com/i/cl-tutorials2018

Proposals will be reviewed jointly by the Tutorial Co-Chairs of the four conferences.

TUTORIAL SPEAKER RESPONSIBILITIES

Accepted tutorial speakers will be notified by February 1, 2018. They must then provide abstracts of their tutorials for inclusion in the conference registration material by the specific conference deadlines. The description should be in two formats: an ASCII version that can be included in email announcements and published on the conference website, and a PDF version for inclusion in the electronic proceedings (detailed instructions will be provided). Tutorial speakers must provide tutorial materials, at least containing copies of the course slides as well as a bibliography for the material covered in the tutorial, by the deadlines specified for the four conferences, to be determined later.

IMPORTANT DATES

Shared dates:

* Submission deadline for tutorial proposals: January 20th, 2018

* Notification of acceptance: February 1, 2018

TUTORIAL CHAIRS

ACL:

* Yoav Artzi, Cornell University, USA

* Jacob Eisenstein, Georgia Institute of Technology, USA

COLING:

*Pascale Fung, UST, Hong Kong

*Donia Scott, Sussex, UK

*Marilyn Walker, University of California Santa Cruz, USA

EMNLP: to be determined

NAACL-HLT:

* Mohit Bansal, U North Carolina, USA

* Rebecca Passonneau, Penn State U, USA

Please send enquiries concerning ACL/COLING/EMNLP/NAACL2018 tutorials to the workshoporganizers at:

acl-coling-emnlp-naacl-tutorials@googlegroups.com

CfP 2nd Conference on Arabic Comparative Linguistics, Mohammed V University, Morocco, 24-16 April 2018, deadline: 28 January 2018

Mohammed V University

Institute for the Study and Research on Arabization

The 2ed International Doctorial Conference on Arabic Comparative Linguistics at Arab and western universities

Between 24-26 April 2018


Call for papers

The Institute for the Study and Research for Arabization, Mohammed V University, Morocco,is pleased to organize the 2ed International doctorial conference on Arabic Comparative Linguistics (ACL) targeted at doctoral students. The conference will be held on 24-26 April 2018 at the Institute.

TOPICS OF INTEREST:

-Theoretical linguistics: syntax, lexicology, semantics, pragmatics, phonology, and morphology

-Applied linguistics: lexicography , translation, and terminology

-Discourse/Text linguistics

-Sociolinguistics

-Psycholinguistics

-Pedagogical linguistics

-Computational linguistics

The conference sessions will be supervised by specialized researchers.

PARTICIPATION REQUIREMENTS:

-The paper shouldbe written either in Arabic, English, Spanish or French;

-The paper should fall within one of the conferencetopics suggested above;

-Novelty and in-depth analysis are prerequisite in the research paper;

-Participants must submit no more than two-pages abstract, summarizing the problem and methodology …;

-Arabic papers should be written in Traditional Arabic character, in a front size 16; space between lines is required to be 1.0; footnotes should be 12 using the same character (traditional Arabic).


All the submitted papers will undergo a selection process by the Conference Reading Committee, and the approved ones must be edited, making thenecessary modifications suggested by the committee in order to be included in the working papers published by the Institute for the Study and Research on Arabization.

IMPORTANT:

-The deadline for accepting the abstracts/proposals is 28January 2018;

-Notification of presentations acceptance will be no later than 15 February 2018;

-The deadline for sending the final version of papers is 20 March 2018;

-Registration fee: 100 euro for foreign participants and 500 Mad for participants from Morocco. It includes only the conference proceedingsbook and meals during the two days of the conference;

CONTACT:

-The Institute for Study and Research on Arabization;

-Tel: 0537773012;

-Fax: 0537772065.

-iera-doc@um5s.net.ma

Note: the Institute does not take charge of trip and accommodation expenses.

Abstracts should be sent as email attachments to the following address: iera-doc@um5s. net.ma accompanied by the participant’s information, including:

-Full name

-Degree

-Major

-Establishment

-Country

-Phone number

-Email

-Theme

- of the presentation

-Title of the presentation:CfP Sociolinguistics Circle, Maastricht University, 6 April 2018, deadline: 31 January 2018

The Sociolinguistics Circle is an annual one-day conference that aims at bringing together students and researchers of language variation, sociolinguistics and social dynamics of language with a connection to the Low Countries. The upcoming, fifth edition will be hosted by the chair Languageculture in Limburg of Maastricht University, Faculty of Arts and Social Sciences, and will take place on April 6, 2018. For this fifth edition, we also invite BA and MA students to submit their work for (poster) presentation.

We welcome abstracts for paper and poster presentations which deal with variationist, sociolinguistic, dialectological, language-anthropological and ethnographical topics (in the broadest possible sense of these terms), investigated in any linguistic variety. Abstracts can be submitted in English or Dutch, and should contain no more than 300 words (excluding references); they should be submitted via the Easy Abstracts site of the conference: http://linguistlist.org/easyabs/sociocircle2018. This portal opens on November 1, 2017. For more information and registration, go to: sociolinguisticscircle2018.wordpress.com.


CfP Workshop on Logic, Language, Information and Computation (WoLLIC 2018), July 24-27 2018, deadline: March 11, 2018

WoLLIC 2018

25th Workshop on Logic, Language, Information and Computation

July 24th to 27th, 2018

Bogotá, Colombia


SCIENTIFIC SPONSORSHIP

Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL)

The Association for Logic, Language and Information (FoLLI)

Association for Symbolic Logic (ASL)

European Association for Theoretical Computer Science (EATCS)

European Association for Computer Science Logic (EACSL)

ACM Special Interest Group on Logic and Computation (ACM-SIGLOG) (TBC)

Sociedade Brasileira de Computação (SBC)

Sociedade Brasileira de Lógica (SBL)


ORGANISATION

Departamento de Matemáticas, Universidad de los Andes, Colombia

Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, Brazil


HOSTED BY

Departamento de Matemáticas, Universidad de los Andes, Colombia


CALL FOR PAPERS

WoLLIC is an annual international forum on inter-disciplinary research involving formal logic, computing and programming theory, and natural language and reasoning. Each meeting includes invited talks and tutorials as well as contributed papers. The twenty-fifth WoLLIC will be held at the Departamento de Matemáticas of the Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, from July 24th to 27th, 2018. It is sponsored by the Association for Symbolic Logic (ASL), the Interest Group in Pure and Applied Logics (IGPL), the The Association for Logic, Language and Information (FoLLI), the European Association for Theoretical Computer Science (EATCS), the European Association for Computer Science Logic (EACSL), ACM Special Interest Group on Logic and Computation (ACM-SIGLOG) (TBC), the Sociedade Brasileira de Computação (SBC), and the Sociedade Brasileira de Lógica (SBL).


PAPER SUBMISSION

Contributions are invited on all pertinent subjects, with particular interest in cross-disciplinary topics. Typical but not exclusive areas of interest are: foundations of computing and programming; novel computation models and paradigms; broad notions of proof and belief; proof mining, type theory, effective learnability; formal methods in software and hardware development; logical approach to natural language and reasoning; logics of programs, actions and resources; foundational aspects of information organization, search, flow, sharing, and protection; foundations of mathematics; philosophy of mathematics; philosophical logic; philosophy of language. Proposed contributions should be in English, and consist of a scholarly exposition accessible to the non-specialist, including motivation, background, and comparison with related works. Articles should be written in the LaTeX format of LNCS by Springer (see authors instructions at http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0). They must not exceed 12 pages, with up to 5 additional pages for references and technical appendices. The paper's main results must not be published or submitted for publication in refereed venues, including journals and other scientific meetings. It is expected that each accepted paper be presented at the meeting by one of its authors. (At least one author is required to pay the registration fee before granting that the paper will be published in the proceedings.) Papers must be submitted electronically at the WoLLIC 2018 EasyChair website. (Please go to http://wollic.org/wollic2018/instructions.html for instructions.) A title and single-paragraph abstract should be submitted by Mar 11, 2018, and the full paper by Mar 18, 2018 (firm date). Notifications are expected by Apr 15, 2018, and final papers for the proceedings will be due by Apr 22, 2018 (firm date).


PROCEEDINGS

The proceedings of WoLLIC 2018, including both invited and contributed papers, will be published in advance of the meeting as a volume in Springer's LNCS series. In addition, abstracts will be published in the Conference Report section of the Logic Journal of the IGPL, and selected contributions will be published (after a new round of reviewing) as a special post-conference WoLLIC 2018 issue of a scientific journal (to be confirmed).


INVITED SPEAKERS

(TBA)


STUDENT GRANTS

ASL sponsorship of WoLLIC 2018 will permit ASL student members to apply for a modest travel grant (deadline: May 1st, 2018). See http://www.aslonline.org/studenttravelawards.html for details.


IMPORTANT DATES

Mar 11, 2018: Paper title and abstract deadline

Mar 18, 2018: Full paper deadline

Apr 15, 2018: Author notification

Apr 22, 2018: Final version deadline (firm)


PROGRAMME COMMITTEE

Siddharth Bhaskar (Haverford College, USA)

Torben Braüner (Roskilde University, Denmark)

Hazel Brickhill (University of Bristol, UK)

Michael Detlefsen (University of Notre Dame, USA)

Juliette Kennedy (University of Helsinki, Finland)

Sophia Knight (Uppsala University, Sweden)

Alex Kruckman (Indiana University, USA)

Maricarmen Martinez Baldares (Universidad de los Andes, Colombia)

Frederike Moltmann (CNRS, France)

Lawrence Moss (Indiana University, USA) (CHAIR)

Cláudia Nalon (University of Brasília, Brazil)

Valeria de Paiva (Nuance Comms, USA, and University of Birmingham, UK)

Sophie Pinchinat (IRISA Rennes, France)

David Pym (University College London, UK)

Ruy de Queiroz (Univ Federal de Pernambuco, Brazil)

Revantha Ramanayake (Vienna University of Technology, Austria)

Giselle Reis (Carnegie Mellon University, Qatar)

Jeremy Seligman (The University of Auckland, New Zealand)

Yanjing Wang (Peking University, China)

Fan Yang (Delft University of Technology, The Netherlands)


STEERING COMMITTEE

Samson Abramsky, Johan van Benthem, Anuj Dawar, Joe Halpern, Wilfrid Hodges, Juliette Kennedy, Ulrich Kohlenbach, Daniel Leivant, Leonid Libkin, Angus Macintyre, Luke Ong, Hiroakira Ono, Valeria de Paiva, Ruy de Queiroz, Jouko Väänänen. (Former Member: Grigori Mints (deceased).)


ORGANISING COMMITTEE

Jaime A. Bohórquez (Escuela Colombiana de Ingeniería, Bogotá, Colombia)

Xavier Caicedo (Universidad de los Andes, Colombia) (Local co-chair)

Nicolás Cardozo (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia)

Maricarmen Martínez (Universidad de los Andes, Colombia) (Local co-chair)

Anjolina G. de Oliveira (Univ Federal de Pernambuco, Brasil)

Ruy de Queiroz (Univ Federal de Pernambuco, Brasil) (co-chair)

Camilo Rocha (Universidad Javeriana, Cali, Colombia)


FURTHER INFORMATION

Contact one of the Co-Chairs of the Organising Committee.


WEB PAGE

http://wollic.org/wollic2018/

Extra
New website Utrecht Theoretical Linguistics group

The Utrecht Theoretical Linguistics group has a new website: https://utl.sites.uu.nl

On the UTL site you will find all information regarding projects, courses, research groups, activities and events related to syntax, semantics and phonology at Utrecht University.


Follow us!