Popularisering

Kennislink Taal & Spraak

In december 2005 is de digitale vakpagina Taalwetenschappen geopend. Met deze vakpagina wil LOT, in samenwerking met Kennislink, de taalwetenschap voor een breed publiek toegankelijk te maken.

In opdracht van het ministerie van OC&W verzorgt Kennislink op het internet een aantrekkelijke presentatie van een groot scala aan wetenschappelijke onderwerpen.  De Kennislinksite wordt vooral bezocht door scholieren uit de hogere klassen van het voortgezet onderwijs. Kennislink biedt o.a. een degelijk vertrekpunt voor (profiel)werkstukken: De artikelen op de site worden geschreven door wetenschappers, en zijn daarom actueel en betrouwbaar; de kennisdossiers bevatten een brede oriëntatie op een specifiek thema. Daarnaast vindt de bezoeker van de website informatie over de actueelste ontwikkelingen binnen een wetenschapsgebied.

De Grote Taaldag

De Grote Taaldag wordt door LOT georganiseerd in samenwerking met de Algemene Vereniging Taalwetenschap (AVT) en de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla).

Klik hier voor informatie over de Grote Taaldag 2014.